Verkiezingsdag 2017-2018

23
sep 2017
10:00

Op deze dag stellen we de nieuwe Algemene Raad van de Scholierenkoepel samen en verkiezen we de Raad van Bestuur, de nieuwe (onder-)voorzitter en scholierenvertegenwoordigers.

Iedere scholier is welkom!

Inschrijven en kandidaat stellen
 

Waarvoor kan je je kandidaat stellen bij VSK?Lid Algemene Raad

Waar moeten we als organisatie staan? Waarin moeten we groeien? Welke thema's komen op de agenda? Hoe gaat het met de financiën? Welk standpunt nemen we in nadat we leerlingen gehoord hebben? Dat en nog veel meer wordt allemaal beslist door een groep enthousiaste leerlingen uit heel Vlaanderen. Zij vormen de Algemene Raad van de Vlaamse Scholierenkoepel. 

Kwaliteiten: interesse in besturen, 3 data kunnen en geen flauwe excuses, engagement serieus nemen, vergaderen, open houding, advies geven, beslissingen nemen, discussiëren, kennis over VSK

Tijdsbesteding: 3 keer per jaar na de schooluren (op zaterdag) - extra VSK-engagementen vinden we belangrijk!

Voorzitter

De voorzitter is de kapitein van de organisatie. Als voorzitter ben je gebeten door de standpunten van VSK. Hij/zij is het gezicht van VSK en heeft geen schrik om voor een camera het woord te voeren, te speechen voor een publiek, of om volwassenen onder de tafel te debatteren. 

Kwaliteiten: leiden, vergaderen, kennis over VSK, flexibel, goede planner, spreken voor een publiek, durft in discussie gaan met volwassenen, netwerker, onderwijsdossiers inwerken, bereikbaar zijn, geen lid van een politieke partij

Tijdsbesteding: Meerdere keren per maand, zowel tijdens als na de schooluren

Ondervoorzitter

De ondervoorzitter is het ‘interne gezicht’ van VSK. Zij of hij leidt de vergaderingen van de Algemene Raad en de RADAR en zorgt ervoor dat elk scholier aan het woord komt. De ondervoorzitter bezit een stevige portie engagement en overlegt dikwijls met de coördinator van VSK over de centen, het ‘beleid’ en het personeel. 

Kwaliteiten: goed met groepen kunnen werken, debat leiden, beslissingen nemen, open houding, houdt van vergaderen, weet veel over VSK

Tijdsbesteding: maandelijks, vooral na de schooluren

Lid Raad van Bestuur

De scholieren van de Raad van Bestuur vergaderen meerdere keren per maand over het reilen en zeilen van de organisatie. Zij nemen personeelsleden aan, bereiden de vergaderingen van de Algemene Raad voor en zorgen samen met de Volwassen Bestuurder dat de financiën van VSK in orde zijn. 

Kwaliteiten: vergaderen, open houding, beslissingen nemen, samenwerken, verantwoordelijkheid, veel tijd en engagement, besturen van de organisatie, doen wat je zegt, discussiëren

Tijdsbesteding: Om de drie weken in Brussel Voornamelijk na schooluren, maar af en toe ook eens tijdens schooluren

Scholierenvertegenwoordiger in de VLOR of de Adviesraad van het Katholiek Onderwijs

De Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) is een adviesraad voor de minister van onderwijs. Als er nieuwe voorstellen zijn, worden ze binnen de VLOR besproken en brengen zij een advies uit. In de VLOR zitten vertegenwoordigers van heel veel organisaties: de CLB’s, de directies, de vakbonden, de leerlingen, … 

In de adviesraad van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen (KOV) zetelen de bazen van het katholiek onderwijs. Zij nemen beslissingen over de organisatie van hun scholen. Twee scholieren van VSK vertegenwoordigen daar al de scholieren van de katholieke scholen. 

Een scholierenvertegenwoordiger is een scholier die: 

  • vlot praat en graag zijn of haar zeg doet 
  • geen schrik heeft van discussies met volwassenen 
  • geïnteresseerd is in onderwijsthema’s 
  • de mening van ‘de scholier en van VSK’ kan vertellen, zonder zijn eigen mening door te drukken 
  • kan aanwezig zijn op vergadering van de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) 
  • bereid is om zich degelijk voor te bereiden op de vergaderingen

Tijdsbesteding: VLOR = 1 keer om de 6 weken; KOV = 1 keer in de maand; beide tijdens de schooluren

Obessu-vertegenwoordiger (Team Internationaal)

OBESSU is de Europese leerlingenraad. Team Internationaal gaat naar de internationale scholierenconferentie. Daar wissel je met andere scholieren uit over onderwijsthema’s. Je doet dit nooit alleen (zeker niet in het buitenland). 

Kwaliteiten: vlot praten in het Engels, discussiëren, zin in internationale uitwisseling, interesse in onderwijsthema’s op Europees niveau, vergaderen, open houding, zelfstandig zijn

Tijdsbesteding: tweemaandelijks vergaderen (na de schooluren) en 2-3 keer per jaar naar buitenland (tijdens de schooluren)