VSK gaat lager

05
feb 2020
9:00

"Er is nood aan meer ondersteuning voor inspraak van leerlingen in het lager onderwijs." Tot die conclusie kwamen studenten Onderwijskunde van de UA in 2019, na een opdracht van VSK. We lieten hen een onderzoek doen naar de stand van zaken, goede praktijken en noden op het vlak van participatie in de basisschool.

Op 5 februari organiseren we daarom onze allereerste Actiedag ooit voor leerkrachten die rond inspraak op hun lagere school werken.

Dit is het programma: 

9u00-09u30: onthaal 

Warme ontvangst door VSK. Met een drankje, een praatje, een koffiekoekje en wat weetjes uit het onderzoek ‘Leerlingenparticipatie in het lager onderwijs: kwaliteiten, noden en kansen’ (uitgevoerd in 2019 door studenten Onderwijswetenschappen van de UA in opdracht van VSK)

09u30-10u15: startmoment

We vliegen er meteen in met een gezamenlijke participatie-oefening onder leiding van expert Jan Van Dijck. Als coauteur van het participatiehandboek ‘Oprechte deelneming’ is hij een veel gevraagde gast voor lezingen en studiedagen rond dit thema. Zijn aanpak is gevoed door wat leeft én werkt in de praktijk. Daarna krijgen jullie de nodige uitleg over het verloop van de voormiddag en kan je je eigen programma samenstellen.

10u20-11u45: festival

In 3 rondes van een half uurtje krijg je telkens 2 of 3 keuze-sessies aangeboden. Je kan je laten inspireren door een good practice verhaal van de Basisschool Ursulinen uit Mechelen of Freinetschool De Vlieger uit Gent. Je kan er je eigen situatie voorleggen aan 1 van onze participatiedokters en advies op maat krijgen. De participatiedokters zijn Jan Van Dijck , Katrien Nys (van de Freinetbeweging - zij bezocht 96 klassen in het Freinetonderwijs, onder andere om te ontdekken hoe zij hun begrippen "de klassenraad" en "de schoolraad" invullen) en Hanne Ballois (vormingsmedewerker bij VSK, methodiekenkoningin en gespecialiseerd in het participatief werken met bijzondere doelgroepen). VSK biedt ook 2 workshops aan: verdiep je in enkele theoretische kaders of verken praktische tools die je meteen in de klas of op school kan gebruiken.

11u50-12u15: uitwisseling

Na het festival komen we terug samen aan verschillende tafels om de oogst van de dag met elkaar te delen. Je kan er ook vertellen hoe VSK je nog meer zou kunnen ondersteunen.

12u15-12u30: slotbeschouwing

De Kinderrechtencommissaris, Caroline Vrijens, deelt haar observaties en conclusies van de dag.

 

Concreet:

  • Herman Teirlinckgebouw, Brussel
  • 9u-12u30
  • voor begeleiders van de leerlingenparticipatie (lagere school) - max. 2 per school
  • 35 euro