10 andere organisaties en wat ze doen tegen menstruatie-armoede

Door het taboe op menstruatie-armoede bleef het probleem lang onder de radar, maar gelukkig is er nu eindelijk wat meer aandacht! Daardoor zijn er, naast ons, ook heel wat andere organisaties die zich inzetten in de strijd tegen menstruatie-armoede. Ontdek hier wie ze zijn en wat ze doen!


1.

Begin 2020 publiceerde Caritas Vlaanderen het onderzoek “Dubbel Taboe”. Op basis van een bevraging bij 2608 Vlaamse meisjes tussen twaalf en vijfentwintig jaar brachten zij duidelijke cijfers naar voren over de situatie rond menstruatie-armoede. Deze cijfers worden nog steeds door veel verschillende organisaties gebruikt om mensturatie-armoede te duiden.

Dubbel Taboe

 


2.

BruZelle is een vereniging die sinds 2016 actief strijdt tegen menstruatie-armoede en het taboe rond menstruatie in België. Naast het verzamelen en verdelen van producten, zetten zij ook in op educatie en sensibilisering. Zo organiseren zij een educatief programma genaamd ‘Regels van 3’ waarbij zij jongeren bewust maken van menstruatie-armoede en menstruele gezondheid om zo het taboe rond menstruatie te doorbreken. Een echte aanrader!

Regels van 3
 

 

3.

Het Centrum voor Geboorteregeling en Seksualiteit streeft ernaar dat iedereen op een gezonde, plezierige en veilige manier relaties en seksualiteit kan beleven. Ze doet dit in de eerste plaats door het aanbieden en ondersteunen van vormingen. Ze ontwikkelden ‘Schilders op bezoek’, een vormingskoffer om met groepen aan de slag te gaan rond menstruatie, menstruatie-schaamte en menstruatie-armoede.

Schilders op bezoek

 


4.

Ook deMens.nu heeft enkele projecten rond menstruatie en het taboe errond lopen. Ze bundelden deze allemaal op één handige website.

Overzicht menstruatie-schaamte

 


5.

Sensoa is het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid. Zij bundelden enkele handige tips rond ‘lesgeven over menstruatie’ op hun website.

Lesgeven over menstruatie

 


6.

Drupp is een Antwerpse vzw die nadat de oprichtster in het dagelijks leven geconfronteerd werd met menstruatie-armoede, besloot zich in te zetten tegen dit probleem! Zij delen kastjes en producten uit aan scholen in hun regio. 

Drupp vzw

 

 

7.

Rebelle wil als vrouwenvereniging ongelijkheden in vraag stellen en vrouwen aanmoedigen om gezonder en bewuster te leven. Ze zetten zich in voor de strijd tegen menstruatie-armoede door het inzamelen en bezorgen van menstruatiemateriaal aan wie het nodig heeft. Wil je helpen? De inzamelpunten vind je op hun site.

Rebelle

 

 

8.

De Vrouwenraad wil geweld op vrouwen en meisjes bannen, stereotypering en seksisme zichtbaar maken en bestrijden, en de transitie naar een zorgzame samenleving ondersteunen. In 2020 ontvingen zij steun van de overheid om samen met hun Waalse tegenhanger Le Conseil francophones des Femmes de Belgique 15 pioniersprojecten tegen menstruatie-armoede uit te voeren en te evalueren. Die evaluatie goten ze in een overkoepelend rapport.

Evaluatie van 15 pioniersprojecten

 

 

9.

Goed GeRegeld is een project rond menstruatie-armoede, opgestart vanuit de lessen levensbeschouwing in het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, maar is intussen uitgegroeid naar een project voor alle Vlaamse scholen, over de onderwijsnetten heen. Op hun site kan je heel wat lesmateriaal vinden. 

Goed GeRegeld

 

 

10. Ziekenfondsen
Ook vrijwel alle mutualiteiten hebben aandacht voor menstruatie-armoede.

 

Wil je meer weten? Al onze info kan je vinden via de hoofdpagina menstruatie-armoede.

Ga naar de hoofdpagina

Reacties