5964 leerlingen over stress op school

18 feb 2017

Tussen januari en maart 2017 peilde de Vlaamse Scholierenkoepel naar de stress die leerlingen door school ervaren. Hieronder doen we een greep uit de meest opvallende resultaten.

Meer dan 40% van scholieren krijgt veel of heel veel stress van school

76,8% van de leerlingen die de vragenlijst invulden geeft aan stress te krijgen van school, en meer dan 40% geeft zelfs aan ‘veel’ of ‘zeer veel’ stress te hebben. Bij meisjes ligt dat getal nog hoger, 47% van hen geeft aan veel of heel veel stress te krijgen van school (versus 32% van de jongens).

Er is een duidelijk verschil te merken tussen de lagere en hogere jaren. Waar in de eerste graad 1 op de 4 leerlingen (27,2%) aangeeft veel of heel veel stress te hebben, is dat in de derde graad al meer dan de helft (55,9%).

Toetsen en examens zijn de grootste momenten van stress

Bij meer dan 4 op de 5 leerlingen (81,4%) veroorzaken de evaluatiemomenten zoals examens en toetsen spanning. Daarnaast ervaren leerlingen ook veel schoolstress thuis (35,5%). Ook dat cijfer neemt dramatisch toe doorheen de schoolloopbaan (van 24% in de eerste graad tot maar liefst 49,1% in de derde graad). Ook in de klas, tijdens pauzes en zelfs tijdens de vakantie zijn leerlingen niet stressvrij.

Ook als voornaamste bron van stress staan toetsen en examens concurrentieloos op nummers 1 en 2. Studiekeuze, huiswerk, leerkrachten en ouders zijn andere boosdoeners die stress veroorzaken.

Taak weggelegd voor scholen

Uitstelgedrag, faalangst en slechte punten zijn de 3 meest voorkomende gevolgen van schoolstress. In extreme gevallen leidt het zelfs tot het gebruik van middeltjes, alcohol of drugs. Scholen kunnen zeker nog meer doen om stress te bestrijden. Meer dan een derde van de leerlingen stelt duidelijk dat hun school ‘helemaal niets’ doet, 34,2% weet het gewoon niet. Slechts 9,2% van de leerlingen voelt dat er vanuit hun school echt veel inspanningen gedaan worden. De inspanningen van scholen lijken zich bovendien vooral in de eerste graad te concentreren.

 

Wat er op school kan gebeuren om schoolstress bij jongeren te verminderen namen we met scholieren onder de loep tijdens het Scholierencongres in februari 2017. Daar schoven jongeren na een dag discussiëren verschillende recepten tegen stress naar voor. Lees het resultaat.

 

Reacties