6 manieren waarop je zélf iets kan veranderen op school!

'Onze speelplaats is één grote vuilnishoop'
        'De toiletten zijn een ramp'

‘We willen graag meer sfeer op onze school’

Het zijn misschien dingen die ook op jouw school leven, of zaken die je vaak van je medeleerlingen hoort? Tijd voor actie! Jij (en je leerlingenraad) to the rescue!

Hieronder vind je 6 manieren waarop je iets kan veranderen op je school. Klik op de link om je te laten inspireren door andere leerlingenraden. Zelf aan de slag? Check het actieplan!

1) Organiseer een actie om aandacht te vragen voor je probleem

Maak duidelijk wat het probleem juist is, zet het in de kijker en zorg ervoor dat iedereen wakker ligt van dat probleem. Pas dan ontstaat er ruimte om te zoeken naar een oplossing.
Bv.: Leg een dossier aan waarin je met foto’s, getuigenissen… het toiletprobleem aankaart.

2) Geef advies aan de directie (op basis van een bevraging)

Als leerlingenraad mag je altijd advies geven aan de directie (ze zijn zelfs verplicht je een antwoord te bezorgen). Nóg sterker wordt het als je kunt meegeven aan de directie wat je medeleerlingen hierover denken (‘85% van de leerlingen vindt dat…’). Met een goed uitgewerkt voorstel en goede argumenten weet je de directeur te overtuigen.
Bv.: Bevraag leerlingen wat er beter kan aan de toiletten (is het probleem het aantal, de geur, het onderhoud…), bedenk wat je graag wil veranderd zien en leg dit voor aan de directie.

3) Los de oorzaak van het probleem mee op

Elk probleem heeft een oorzaak. Onderzoek even met je leerlingenraad wat de oorzaak kan zijn. Daar ligt het antwoord op de vraag!
Bv.: Jullie onderzochten het probleem en wat bleek? Niet alle toiletten zijn open over de middag. Dan kan je navragen aan de directie om er op toe te zien dat alle toiletten steeds open zijn.

4) Organiseer een actie om de situatie voor leerlingen beter te maken

Soms kan een probleem niet onmiddellijk worden opgelost (omdat er geen tijd voor is, omdat er geen centen zijn of…). Op dat moment kun je de oorzaak van het probleem niet aanpakken, maar je kan er wel voor zorgen dat de situatie beter wordt.
Bv.: De geur in de toiletten is vreselijk. Dit ligt echter aan de oude riolering. De schoolgebouwen krijgen pas binnen 2 jaar een opfrisbeurt. Jullie zoeken een duurzame manier om luchtverfrissers te bevestigen in de toiletten.

5) Formuleer een oplossing in een gesprek tussen leerlingen en leerkrachten of directie

Jullie staan er als leerlingenraad niet alleen voor! Vraag gerust hulp aan leerkrachten, directie of andere volwassenen.
Bv.: Nodig de directie en het onderhoudspersoneel uit op jullie volgende vergadering. Bekijk samen de mogelijkheden.

6) Sluit als leerling aan bij een vergadering 'met volwassenen'

Kaart het probleem aan op een vergadering van de schoolraad. In die raad zitten ouders, leerkrachten, mensen van de lokale gemeenschap, maar ook leerlingen.
Bv.: De plannen van het nieuwe schoolgebouw zijn er. Bekijk samen of het toiletprobleem werd aangepakt. Vertel hen wat leerlingen jullie vertelden.

 

Wil je hierna je idee eens aftoetsen? Maak een afspraak met de leerlingenraaddokter!

Reacties