8 stappen om te zorgen dat je voorstel serieus genomen wordt

Met een megafoon op de speelplaats je ideeën staan roepen richting het kantoor van de directeur … dat zal weinig opleveren. Als je echt inspraak wil, zal je het wat beter moeten organiseren. Alle dingen die wél werken, hebben we hieronder opgelijst.

Een leerlingenraad die inspraak wil over het herinrichten van de speelplaats, is ons voorbeeld. Maar natuurlijk kan je de checklist ook voor elk ander onderwerp gebruiken. Je past de ideeën dan aan, maar behoudt de grote stappen en acties.

1. Probleem/ wens omschrijven

 • Interview jezelf. Stel enkele goede vragen op (die beginnen vaak met wat, waarom of hoe) en denk er grondig over na. De antwoorden schrijf je neer in een kort tekstje. 

1. Hoe ziet de gemiddelde gebruiker van de speelplaats eruit?

 • Hoe oud is hij/zij
 • Wat doet hij/zij graag op de speelplaats
 • Op welke momenten komt hij/zij op de speelplaats

2. Waarom willen we onze speelplaats herinrichten?
3. Welke dingen vinden we nu goed aan onze speelplaats en willen we zeker behouden?
4. Welke dingen vinden we nu niet goed aan onze speelplaats en willen we zeker veranderen?

 • Praat al eens met de directeur. Vaak zijn er zaken die al zeker niet zullen mogen. Of praktische beperkingen waar je rekening mee moet houden. Zorg ervoor dat je die al te weten komt voordat je begint te brainstormen. Hier vind je handige tips om de directeur aan te pakken

2. Ideeën verzamelen 

 • Brainstormen geblazen! Alle ideeën kunnen nu op tafel komen. Lees meer over brainstormen en bekijk ook de verschillende manieren om leuk te brainstormen. 
 • Zijn de ideeën op? Bekijk dan eens alles wat op tafel ligt en selecteer de beste ideeën. Hier vind je manieren om dat te doen. Sommige evaluatiemethodes zijn ook geschikt. 

3. Ideeën afstemmen bij de leerlingen

 • Dit thema zal veel leerlingen interesseren! Organiseer een bevragingsmoment op de school bij (alle) leerlingen, dan kunnen ze reageren op jullie ideeën. Hoe je dat kan doen, lees je hier. 
 • Verwerk de reacties van de leerlingen in jullie voorstellen: pas aan, schrap of voeg dingen toe. 

4. Ideeën verwerken tot 3 concrete voorstellen

Bundel alles tot 3 concrete voorstellen en zoek een creatieve manier om ze te presenteren

Bijvoorbeeld: met een maquette. De directie ziet meteen wat jullie bedoelen. Het is ook ideaal om aan te tonen aan de directie dat jullie series bezig zijn met het plan en er echt tijd en werk willen insteken. Als je een photoshop-krak bent, kan je ook aan de slag met foto’s van de bestaande speelplaats. 

5. Overleggen en problemen aanpakken

 • Leef je in het standpunt van het schoolbestuur in en voorspel welke opmerkingen zij zullen geven.

Oefening: Maak kaartjes met daarop de functies van alle verschillende personen die te maken hebben met de vernieuwing van de speelplaats (directie, ouders, leerlingen, onderhoudspersoneel, leerkrachten, secretariaat … ). Vanuit die rollen gaat iedereen nadenken en praten over de 3 voorstellen. 

 • Op die manier denk je op voorhand al eens na welke opmerkingen er zouden kunnen komen. Je kan daar dus al rekening mee houden in je voorstellen. 

6. Terugkoppeling naar directeur

Ga langs bij de directeur en stel jullie 3 voorstellen voor. Laat hem of haar reageren en stel vooral veel vragen. Heeft hij een voorkeur? Heeft hij nog opmerkingen? Wat vindt hij er (niet) goed aan? Kan er misschien nog iets aangepast worden zodat hij het wel goed zou vinden?  

7. De rest van de school informeren 

Laat de leerlingen op school weten wat de directeur vond en hoe het beslissingsproces verder zal lopen. Zo weten leerlingen dat hun inbreng niet voor niets is geweest. Kies hier uit de leuke manieren om anderen te informeren. Je hoeft trouwens niet tot deze stap te wachten om dit te doen, ook tussendoor kan je terugkoppelen.

8. Opvolging

Stel, de directeur belooft nieuwe banken … maar uiteindelijk komen die er nooit. Veel veranderingen op school worden niet uitgevoerd omdat niemand een actie of een beslissing echt opvolgt. Trek hem dus regelmatig nog eens aan de mouw!
 

Is de school verplicht om naar de leerlingenraad te luisteren?