Acties op lange termijn vs. snelle succesnummers


Wat je op school verandert met een grote actie is over 10 jaar nog altijd voelbaar. Maar het duurt lang om tot een resultaat te komen en al dat werk achter de schermen is niet zichtbaar.

Combineer daarom het grote werk met snelle, zichtbare acties op school. Dit zijn natuurlijk 2 extremen, je kan ook acties organiseren op middellange of korte termijn. Zolang er maar genoeg afwisseling is. 


Als je in het begin van het schooljaar al je activiteiten plant, neem er dan deze tabel bij en bekijk of er een evenwicht is tussen activiteiten op lange en korte termijn. 

Activiteiten op lange termijn

Doel bereikt in 3 à 10 jaar

Kenmerken: 

 • Groot budget (subsidies nodig)
 • Beslissing bij schoolbestuur of scholengemeenschap 

Voorbeelden:

 • Speelplaats herinrichten
 • Een smartboard in elk klaslokaal
 • Buitenlandse studiereis voor alle richtingen

Activiteiten op middellange termijn

Doel bereikt in 1 à 2 jaar

Kenmerken: 

 • Beslissing bij school en schoolraad
 • Groot budget 
 • Veel medewerking en overleg met andere partijen nodig
 • Inplannen in schoolkalender
 • Tijdens lestijd

Voorbeelden: 

 • Festival organiseren
 • Schoolregel over GSM-beleid aanpassen
 • Scholencompetitie

Activiteiten op korte termijn

Doel bereikt in 1 trimester

Kenmerken: 

 • Budget nodig
 • Materiaal bij elkaar zoeken
 • Medewerking van andere leerlingen vragen
 • Tijdens middagpauze 

Voorbeelden:

 • Sinterklaasactie
 • Klassencompetitie

Snel-klaar-actie

Doel bereikt deze maand

Kenmerken: 

 • Enkel toestemming nodig
 • Materiaal is op school aanwezig
 • Beperkt budget

Voorbeelden:

 • Gezellige hoek in refter installeren
 • Estafetteparcours

 

Organiseer een-snel-klaar-actie met dit stappenplan

Organiseer een grote activiteit

Van jaarplanner tot planning in 5 stappen

Ideeën voor snel-klaar-acties