Anders omgaan met conflicten op school

Conflicten op school zijn een bron van frustratie, zowel voor leerkrachten als voor leerlingen. Conflicten hebben een negatieve invloed op de sfeer op school. Maar conflicten bieden scholen ook leerkansen en hoeven daarom niet onder de mat geveegd worden. Daarom pleiten leerlingen voor een andere aanpak van conflicten op school. 

Niet elke scholier doorloopt een vlekkeloze schoolloopbaan. Sommige leerlingen komen om verschillende redenen in moeilijkheden. Ze spijbelen, verstoren de les of liggen overhoop met leerkrachten of andere leerlingen. De oorzaken van deze problemen kunnen van zeer uiteenlopende aard zijn. Demotivatie, zich niet goed voelen op school, een moeilijke thuissituatie …Voor scholen is het niet altijd eenvoudig om die situaties juist aan te pakken. Vaak voelen scholen zich genoodzaakt om een sanctie op te leggen. Uit cijfers blijkt zelfs dat scholen alsmaar vaker grijpen naar tuchtmaatregelen, zoals een definitieve uitsluiting. De Vlaamse Scholierenkoepel stelt zich vragen bij die tendens. Straffen kunnen namelijk een negatief effect hebben op de leerling met boosheid, frustratie of schoolmoeheid als gevolg. Scholen kunnen het ook anders aanpakken.

Bij spanningen dringen leerlingen aan op correcte informatie, een eerlijke behandeling en de kans om hun verhaal te doen bij een neutrale persoon. Als het dan toch escaleert, grijpen sommige scholen volgens scholieren nog te vaak naar schorsingen. Het aantal definitieve uitsluitingen blijft jaar na jaar stijgen en ook uitsluitingen voor korte of lange tijd komen vaak voor. Scholieren betwijfelen of zo een schorsing leerlingen echt vooruit helpt. Ze geloven meer in de aanpak van scholen die investeren in een goede sfeer, bemiddeling en herstelgericht werken. Zo kunnen moeilijke en dure procedures vermeden worden.

Scholieren geloven ook in andere manieren om om te gaan met conflicten. Zo kan een time-out een waardevol alternatief zijn. Belangrijk is dat jongeren even tot rust komen, aan zichzelf kunnen werken, goed opgevolgd worden en een nieuwe kans krijgen op school. VSK vroeg in 2013 aan een grote groep scholieren wat zij vonden van time-outprojecten. Lees het resultaat in ons advies

Ook denken scholieren dat er nood is aan een vorm van bemiddeling op school. Als er zich een conflict voordoet dan kan de bemiddelaar in actie komen en helpen om een oplossing te zoeken.