Ben ik verplicht om stage te doen?

Ja, als de school dat beslist. 

De school beslist welke leerlingen stage lopen. Vooral de richting die je volgt speelt een rol. Leerlingen uit tso en bso volgen vaker stage omdat ze op die manier beter worden voorbereid op hun latere job, maar ook leerlingen uit het ASO volgen in sommige scholen stage.

In een aantal studierichtingen en leerjaren van de derde graad tso en bso is een stage van minimaal twee weken per schooljaar in een onderneming verplicht.

Alleen in het voltijds secundair onderwijs wordt over  leerlingenstages  gesproken. In het deeltijds onderwijs wordt gesproken over  werkplekleren  en de regels zijn daar anders.

Stages kunnen op elk moment tijdens het schooljaar georganiseerd worden. Er zijn wel beperkingen. Hier vind je meer info.