Betaalbaar onderwijs is een recht

In het secundair onderwijs kunnen de schoolkosten hoog oplopen: vervoer van en naar de school, uitstappen en reizen, kopies, boeken, rekenmachine, werkmateriaal … De kostprijs van een jaar secundair onderwijs kan zo al gauw 1000 euro bedragen.

Elke leerling moet een school kunnen kiezen die bij hem of haar past. Dat hangt af van welke studierichtingen er zijn, welke levensbeschouwelijke vakken aangeboden worden, wat het pedagogisch project van de school is… Dat leerlingen sommige scholen of richtingen moeten vermijden door een tekort aan geld of omdat ouders denken dat de school of richting te duur is, zou echt niet mogen. Zeldzame studierichtingen, die maar op enkele plaatsen worden aangeboden, zijn voor veel leerlingen onbereikbaar wegens te dure verplaatsingskosten.

De schoolboeken zijn vaak een zware kost. Dat sommige leerlingen wegens onbetaalbare facturen in januari nog altijd zonder boeken in de klas zitten is een schande, en komt het leren niet ten goede. Het rapport van leerlingen mag niet bepaald worden door de portemonnee van hun ouders. Heel wat scholen rekenen geld aan voor zaken die ze kosteloos moet voorzien, zoals de toegang tot online leerplatformen of andere administratieve zaken. 

Er is nog veel dat scholen kunnen doen om het kostenplaatje te verminderen. Dat zal ook de beste manier zijn om de onbetaalde schoolfacturen te verminderen. Wanneer er toch problemen zijn met de betaling is het belangrijk dat scholen samen met de ouders op zoek gaan naar een oplossing. De leerling mag in ieder geval nooit de dupe worden.

Als Scholierenkoepel vragen we:

  • om een maximumfactuur in te voeren in het secundair onderwijs, aangepast aan de studierichting. Er is meer druk nodig vanuit de overheid om scholen bewust met hun facturen te laten omspringen.
  • om scholen te verplichten een kostenbewust beleid te voeren met een correcte en duidelijke bijdrageregeling aan de hand van een lijst met alle onkosten die tijdens het schooljaar verwacht worden. Het doel op langere termijn moet écht kosteloos onderwijs zijn.
  • gratis openbaar vervoer van en naar de school als recht voor alle leerlingen.
  • een grote, voor leerkrachten en leerlingen vrij toegankelijke database van open source lesmateriaal.
  • dat de onderwijsaanbieders hun scholen goed informeren over de zaken waarvoor ze wel en niet kosten mogen aanrekenen. Wanneer scholen toch onterecht (te hoge) kosten aanrekenen, moet er een laagdrempelig aanspreekpunt zijn waar deze praktijken kunnen bevraagd en aangepakt worden.
  • om het inschakelen van incassobureaus te verbieden. De onderwijsinspectie moet ook streng bewaken dat scholen essentiële zaken als rapporten uitdelen niet verbinden aan het al dan niet betalen van schoolrekeningen.


 

 

 

Reacties