Blended leren vormgeven, dat doen we samen!

26 jan 2021

Het Sint-Andreaslyceum Sint-Kruis (SASK) in Brugge koos er dit jaar in september voor om op hun school in de derde graad een halve dag afstandsonderwijs te verankeren. En dat wilden ze graag op een participatieve manier aanpakken, samen met leerlingen en leerkrachten dus!

Brede rondvraag bij leerlingen en leerkrachten

Begin september zorgde de coördinerende leerkracht voor het afstandsleren ervoor dat zowel leerlingen als leerkrachten hun input konden geven. Waar moest de school zeker rekening mee houden als ze een halve dag afstandsonderwijs zou organiseren? Welke tips konden leerlingen en leerkrachten hen geven?

Enkele leerkrachten gingen daarover in gesprek met hun leerlingen. Leerlingen vroegen onder andere om vaste deadlines, duidelijke uitleg, interactieve live sessies, bereikbare leerkrachten en “niet té veel werk, gewoon genoeg”. En oh ja, “kunnen de taken op maandag mooi op voorhand meegegeven worden?”

Leerkrachten pleitten onder meer voor duidelijke instructies en niet te veel werk voor leerlingen. Verder wilden ze zoeken naar opdrachten met een online meerwaarde, maar ook naar verbondenheid. Ook de werkdruk voor leerkrachten moest bewaakt worden. En ze vroegen zich samen af of ze dan 4u online moesten klaar zitten om hulp te bieden?

Knopen doorhakken op de personeelsvergadering

Uit de brede rondvraag blijkt dat zowel leerlingen als leerkrachten vooral helderheid en duidelijkheid willen. Om samen tot een aantal concrete afspraken te komen, buigt het leerkrachtenteam zich over deze vragen:

 • Wat verwachten we van leerlingen op woensdag?
 • Tegen wanneer weten leerlingen wat op het programma staat? Kan dit bijvoorbeeld zoals in de lockdown tegen maandagmorgen zodat leerlingen zelf hun week kunnen plannen?
 • Welke deadlines gebruiken we?
 • Waar vinden de leerlingen de info terug?
 • Welke info verwachten leerlingen en ouders?
 • Op welke manier geven we onze info door?
 • Kunnen we elkaar ook inspireren met goede methodieken?

Wat werd er beslist?

Het leerkrachtenteam besluit dat de inhoudelijke invulling van de lessen op afstand de verantwoordelijkheid van de vakleerkracht en de vakgroep blijft. Leerkrachten kiezen zelf hoe ver ze dit jaar willen springen voor blended leren. "Maar we engageren ons wel om te experimenteren en van mekaar te leren dit jaar", klinkt het. De coördinerende leerkracht Stijn biedt aan om interessant leesvoer te verzamelen en dit geregeld te delen met de leerkrachten. Hij stelt ook voor om rond de herfstvakantie nog eens samen te zitten en ervaringen uit te wisselen.

Verder worden er over de vakken heen een aantal duidelijke afspraken gemaakt over de organisatie en communicatie van het blended leren:

 • De school kiest voor een halve dag afstandsonderwijs op woensdag, voor 2 vakken in twee blokken van twee uur per week. Er wordt een jaarregeling gemaakt voor de vakken.
 • Leerkrachten werken met dezelfde deadlines. Leerlingen krijgen de opdrachten altijd op maandag om 16u. En de deadline om in te dienen (als dat nodig is) is altijd woensdagavond om 20u.
 • Leerlingen moeten online aanwezig zijn als dit gevraagd wordt (met volledige klas, deelgroepen, individueel). Blijft een leerling afwezig? Dan kan die uitgenodigd worden om op school te werken.
 • Elke leerkracht gebruikt hetzelfde sjabloon in google doc om te communiceren over de opdracht, het materiaal, de verwachte workload, de deadline (als die anders is dan woensdag 20u, bv. voorbereiding tegen een bepaalde les), en hoe de leerkracht eventueel te bereiken is

Even een "tussenstand" opmaken

Eind oktober, net voor de herfstvakantie komen de leerkrachten van de derde graad opnieuw samen. Wat werkte in de voorbije weken goed? Wat was nog moeilijk? En hoe kan de coördinatie nog beter? 

Leerkrachten merken op dat het afstandsonderwijs het mogelijk maakt om leerlingen heel persoonlijke feedback te geven, je kan hen snel opvolgen met een test, en hen eens persoonlijk uitnodigen voor een oefening in spreekvaardigheid bijvoorbeeld. “Het is leren zelfstandig werken, met vallen en opstaan, maar je merkt wel groei bij de leerlingen.” Voldoende afwisseling voorzien blijft wel moeilijk, leerlingen durven ook niet altijd live om hulp vragen, ze werken vaker samen en er zijn grote verschillen tussen leerlingen in de tijd die ze aan hun taken besteden.

De input van de leerkrachten wordt aangevuld met een grote evaluatie bij de leerlingen. Leerlingen krijgen een feedbackformulier per vak dat ze in afstandsonderwijs krijgen, en een aantal algemene vragen over het afstandsonderwijs zelf. "Zo kunnen we zeer gericht bijsturen", zegt Stijn. "De vakleerkrachten krijgen hun persoonlijke feedback, en met de algemene bemerkingen gaan we verder aan de slag om bij te sturen." 

Benieuwd naar de bevragingen van SASK? Hier vind je de vragen die zij aan hun leerlingen stelden!

De vinger aan de pols, ook als alles weer anders moet

Vanaf de herfstvakantie werd gedeeltelijk afstandsleren in het onderwijs weer de norm. SASK besloot om in die periode het afstandsleren op woensdag op pauze te zetten. Zo lang we met algemeen afstandsleren zitten voor de tweede en derde graad, valt het systeem op woensdag weg. 

Maar de school blijft de vinger aan de pols houden. In december bevroegen ze de ouders en leerlingen van de tweede en derde graad rond het afstandsleren dat ze tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie hadden gehad. 

Als alle leerlingen terug naar school komen, zal SASK nagaan of ze hun blended leren opnieuw opstarten. Een ding is zeker, met een gemotiveerd leerkrachtenteam en een sterk participatief proces, zijn ze goed op weg om samen met hun leerlingen hun eigen best mogelijke onderwijs vorm te geven!

Reacties