Workshop: Teamcharter

In een teamcharter kom je tot afspraken over hoe je als team functioneert, hoe je met elkaar omgaat en welk engagement iedereen aangaat. Samen met de hele groep kom je tot een document waar iedereen achter staat.

Lees meer
workshops en begeleiding

VSK ondersteunt ook externe 'schoolbeleidsmakers'

VSK geeft workshops en presentaties tijdens studiedagen, opleidingsmomenten. Kies een thema uit ons aanbod of nodig ons uit voor een sessie op maat. 

Lees meer
workshops en begeleiding

Workshop: In gesprek met de directeur

Je idee staat of valt met de goedkeuring van de directeur. Je gaat dus maar beter goed voorbereid op gesprek!

Lees meer
workshops en begeleiding

Actiedagen

Actiedagen zijn dagen vol workshops en uitwisseling met andere leerlingenraden. We organiseren ze telkens op andere locaties in Vlaanderen, zodat iedereen er makkelijk naartoe kan komen. Fun verzekerd!

Lees meer
workshops en begeleiding

Workshop: Talenten van leerlingen

Je brengt de talenten van elk lid van de groep in kaart en bekijkt welke je in de context van de werkgroep of leerlingenraad het best kan inzetten.

Lees meer
workshops en begeleiding

Workshop: Invloed op het schoolreglement

Ontdek de weg die een schoolregel aflegt (van schoolraad tot schoolagenda) en de aanpak met de grootste kans op succes om een regel te veranderen.

Lees meer
workshops en begeleiding

Dag van de Conflixers

Deze dag staat helemaal in het teken van conflixen. Je kan je laten inspireren door de conflixersprojecten op andere scholen en met andere Conflixers in gesprek gaan.

Lees meer
workshops en begeleiding

Workshop: Imago van onze groep

Een imago heb je, de vraag is of je er tevreden mee bent. Je analyseert het huidige beeld en stelt een plan van aanpak op om aan je imago te werken.

Lees meer
workshops en begeleiding

Workshop: Draagvlak creëren

Er komt maar weinig respons op jullie acties of oproepen, je krijgt maar weinig steun of je hebt het gevoel dat je er alleen voor staat op school. Klinkt herkenbaar? In deze workshop ontdek je wat en wie je daarmee kan helpen en zet je al de eerste stappen.

Lees meer
workshops en begeleiding

Lerend Netwerk op jouw school

Via de methode ‘lerend netwerk’ discussieer je in de diepte over het thema van je keuze en werk je plannen uit om de kwaliteit van het samenleven op school te verbeteren.

Lees meer
workshops en begeleiding

Pages