Conflixerstraject

Wil jouw school een project van vertrouwensleerlingen, peters en meters of buddy’s op
poten zetten? Dan helpt de Scholierenkoepel je gedurende 5 contactmomenten op weg.
Naast de concrete uitwerking van je conflixersproject, krijgen leerlingen de nodige
vaardigheidstraining. Ook voor begeleiders is er een apart coachingsmoment.

  • Voor wie? Max. 10 leerlingen + 3 begeleiders
  • 5 contactmomenten: intake, planningsbijeenkomst, coaching begeleiders, vaardigheidstraining en evaluatie
  • 495 euro (Inclusief materiaal en vervoer) *
  • Meer info vind je hier

* Nieuwe scholen, die in de laatste 5 jaar geen vorming bij ons hebben gevolgd, krijgen een korting van 15%. Daarnaast bieden we een gelijkwaardige tegemoetkoming voor scholen die het standaardtarief als een financiële uitdaging ervaren. Dit zorgt ervoor dat elke school en elke scholier de kans krijgt om deel te nemen en te groeien in leerlingenparticipatie.

Aanvragen

Meer info over Conflixers