Coronavirus: vragen en antwoorden voor scholieren

06 mei 2020

Dit artikel werd laatst aangepast om 13u op 6 mei 2020.

Ook leerlingen zitten met vragen nu de lessen geschorst zijn. VSK bundelde de informatie en zocht een antwoord op veelgestelde vragen van scholieren.
 

Wanneer herstarten de lessen? En wie mag er dan weer naar school?

Niet alle leerlingen gaan meteen terug naar school en ze gaan ook niet voltijds terug. Scholen zijn nu volop bezig om een gedeeltelijke heropstart voor te bereiden. Samen met experts beslissen ze of de lessen op hun school op een veilige en haalbare manier kunnen doorgaan. 

Als de school op een veilige manier kan starten, mag ze vanaf 15 mei de zesdejaars max. 1 (aso) of 2 dagen (tso/kso/bso/7bso, Se-N-Se) per week terug naar school laten komen. Een overzicht van wie met hoeveel dagen start vind je hier. Als alles goed gaat, kunnen scholen vanaf 29 mei ook het tweede en het vierde jaar weer deels laten starten.

De dagen waarop je niet op school bent, leer je gewoon verder thuis via ‘preteaching’. Leerlingen die nog niet terug starten, blijven voltijds afstandsonderwijs krijgen.

Lukt een veilige heropstart niet op 15 mei? Dan kan je school kiezen om later te starten en / of kiezen voor een start met minder leerjaren en / of minder lesdagen. Het is de taak van de school om hierover goed te communiceren. De school laat je zo snel mogelijk weten hoe ze het schooljaar verder organiseren.

Wat doet de school om het veilig te maken? 

De overheid geeft scholen regels mee om de veiligheid op school te garanderen. Pas als scholen aan alle voorwaarden voor de veiligheid voldoen, kunnen ze gedeeltelijk heropstarten. Meer informatie over veiligheid op school vind je in het preventiedraaiboek voor scholen.

Als Vlaamse Scholierenkoepel lanceerden we deze bevraging om zicht te krijgen op de mening van leerlingen over een veilige heropstart. Met de antwoorden gaan wij naar de minister van Onderwijs.

Als de scholen terug openen, moet ik dan naar school gaan? 

Er wordt in principe van leerlingen verwacht dat ze naar school komen als dat weer mag. De school zal de afwezigheden ook bijhouden. Als je meer dan 5 halve dagen afwezig bent, neemt het CLB contact op om eens te kijken waarom je er niet bent

Scholen worden wel aanbevolen om leerlingen die uit angst thuisblijven een gewettigde afwezigheid om persoonlijke redenen toe te kennen. Scholen en CLB’s zullen wel het gesprek aangaan en kijken hoe ze eventuele angst bij jou kunnen wegnemen, zodat je toch naar school komt.

Wat met evaluaties?

Er blijft veel onzekerheid over de evaluaties. Scholen beslissen zelf hoe ze leerlingen evalueren. De overheid geeft wel een aantal richtlijnen aan scholen. Die vraagt om nu zo veel mogelijk in te zetten op leren, eerder dan op evalueren. Evalueren kan wel als het dient om je leertraject te ondersteunen. (‘Formatief evalueren’ noemen ze dat.) Zo krijg je de nodige feedback en weet je waar je staat.

Het is de bedoeling dat de punten die je krijgt tijdens de periode van afstandsonderwijs alleen meetellen voor de eindbeslissing als dat in je voordeel is. De overheid wil dus niet dat taken en toetsen die je nu krijgt een negatieve invloed hebben op je eindbeoordeling.

Om te beslissen of leerlingen kunnen slagen, wordt gevraagd om zoveel mogelijk te kijken naar de informatie die de school al over je heeft. Er wordt aangeraden om in de laatste week van juni alleen examens te organiseren voor leerlingen waarover er nog twijfel is. Als dat nodig is, moet je ook nog een tweede kans kunnen krijgen in de zomer, via herexamens bijvoorbeeld.

Het is de taak van de school om hierover duidelijk en op tijd te communiceren naar leerlingen en ouders. Neem dus zeker contact op met je school als je hierover vragen hebt.  

Mag de school afwijken van het schoolreglement?

Ja, dat mag. Door de coronacrisis zijn een aantal aanpassingen nodig. Dat is nu mogelijk door een speciaal nooddecreet. Dat nooddecreet laat scholen o.a. toe om af te wijken van de evaluatiemaatregelen in het schoolreglement. Zo kunnen scholen er nu voor kiezen om examens te schrappen, of om deliberaties tot 7 juli te plannen.

Er zijn wel een aantal voorwaarden:

 • De school mag essentiële leerlingenrechten niet schenden. Zo moet de school negatieve beoordeling op het einde van het jaar (B- of C-attest) nog steeds goed motiveren. En je moet als leerling in beroep kunnen gaan tegen die beoordeling.  
 • Over afwijkingen aan het schoolreglement moet de school
  - vooraf overleggen met de lokale vertegenwoordigers van het onderwijspersoneel
  - de schoolraad informeren (niet overleggen)
  - ouders en leerlingen op de hoogte brengen (niet voorleggen voor akkoord)

Hoe loopt het afstandsonderwijs nu verder?

Afstandsonderwijs blijft belangrijk op de dagen dat je niet op school bent. De school blijft leerlingen alternatieve vormen van leren aanbieden. Dat kan digitaal (via Smartschool bijvoorbeeld), of via het afleveren van lesmateriaal bij je thuis.

Waarom?

In België heeft elk kind recht op onderwijs. Je hebt dus het recht om te leren. Bovendien is het belangrijk om nu je leerstof te onderhouden, zodat je bij de heropstart van de lessen zonder al te veel vertraging de draad weer kan oppikken en eventueel toetsen kan afleggen.

Welke leerstof?

De focus ligt op de leerstof die echt belangrijk is voor volgend jaar. Scholen moeten daarin keuzes maken. Sinds de paasvakantie mag ook nieuwe leerstof aan bod komen. Die nieuwe leerstof moet later in de klas dan wel opnieuw aan bod komen. Preteaching noemen ze dat.

Hoeveel lessen en taken?

Online zelfstandig leren is veel intensiever dan les krijgen in de klas. Daarom is het de bedoeling dat je 3 tot maximaal 4 uur per dag thuis aan het werk bent voor school. Dat is ongeveer de helft van een gewone lesdag op school. Voor leerlingen die vanaf 15 mei weer lessen op school volgen, is het niet de bedoeling dat zij die dagen ook nog eens huiswerk meekrijgen. 

Het is de taak van de school om naar een goed evenwicht in de werklast te zoeken. Er wordt van leerkrachten verwacht dat ze onderling goed overleggen en rekening houden met de leeftijd en mogelijkheden van hun leerlingen. Heb je het gevoel dat je overspoeld wordt door schoolwerk? Ga dan het gesprek aan met je school.

Wat als je een vraag hebt over de taken?

Met vragen of onduidelijkheden kan je nog steeds terecht bij je leerkrachten. Leerkrachten die gezond zijn en in normale omstandigheden les zouden geven, blijven beschikbaar, ook al zijn ze niet fysiek in de school aanwezig. 

Zijn die online lessen en taken verplicht?

Scholen mogen van jou verwachten dat jij je de online lessen volgt en taken maakt. Er wordt van hen gevraagd om voor jou een zinvol aanbod te voorzien, zodat jouw kennis van de leerstof op punt blijft.

De overheid raadt scholen aan om punten die je krijgt tijdens de periode van afstandsonderwijs, alleen te laten meetellen voor de eindbeoordeling als het in je voordeel is. De periode van afstandsonderwijs mag dus geen negatieve invloed hebben op je eindbeoordeling.

En wat met scholieren zonder computer thuis?

Heb je thuis niet het nodige materiaal voor de alternatieve taken en lessen (laptop, computer, internet, printer, …)? Neem contact op met je school en ga na of zij kunnen helpen.

Scholen kunnen laptops aanvragen voor leerlingen of zelf een bruikleenovereenkomst opstellen om laptops uit te lenen. 

Telenet en Proximus bieden ook gratis internet aan aan leerlingen die dat thuis niet hebben. Je school moet daarvoor wel een login of toegangscode vragen.

Heb jij moeite of problemen om je taken en lessen te volgen? Deel jouw getuigenis.
 

Hoe zit het met uitstappen en pedagogische studiedagen? 

Er wordt van de scholen gevraagd om nu zo veel mogelijk in te zetten op echte lestijd. Schooluitstappen, sportdagen ... zullen waarschijnlijk afgelast worden. Scholen kunnen er ook voor kiezen om facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedagen niet te laten doorgaan.

Mag de school afgelaste schooluitstappen aanrekenen?

Nee, dat mag niet. De coronacrisis is een geval van overmacht. Als je al betaalde voor de reis of uitstap, heb je recht op een volledige terugbetaling. Annulatiekosten mogen ook niet doorgerekend worden.

Gaat de examencommissie door?

De examenplanning is tot 17 juli volledig geschrapt. Examens die afgelast werden, zullen op nieuwe momenten worden ingepland. Meer informatie over examens inhalen, vind je op de site van de examencommissie. Het examencentrum blijft ook beschikbaar voor vragen.

Wat kunnen we nu doen, als de lessen niet doorgaan en bijna alles gesloten is?

Blijf zoveel mogelijk thuis en vermijd zoveel mogelijk contacten. In groepen samenkomen is niet meer toegestaan.

Wat kan je dan wel doen?

 • Zorg voor jezelf en voor anderen.
 • Volg de lessen en taken via de alternatieven die je school aanbiedt.
 • Maak een wandeling of ga buiten sporten. Je mag dit doen met gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen of met een vriend(in). Het is wel belangrijk om een redelijke afstand te behouden.
 • Bel op woensdagnamiddag in voor onze Skaap-Het-Kantoor. Tussen 14 en 17u kan je meedoen met geplande debatjes en spelletjes.
 • Geen inspiratie? Hier vind je tips om verveling tegen te gaan
   

Zit je nog met vragen?

Meer info vind je op de site van Onderwijs Vlaanderen.

Heb jij problemen?