Coronavirus: vragen en antwoorden voor scholieren

17 mrt 2020

Dit artikel werd laatst aangepast om 13u op 26 maart 2020.

Ook leerlingen zitten met vragen nu de lessen geschorst zijn. VSK bundelde de informatie en zocht een antwoord op veelgestelde vragen van scholieren.

Mag de school nu online lessen en huistaken geven?

Ja, dat mag. Het departement Onderwijs moedigt scholen aan om jou alternatieve vormen van leren aan te bieden in deze bijzondere periode.

Waarom?

In België heeft elk kind recht op onderwijs. Je hebt dus het recht om te leren. Bovendien is het belangrijk om nu je leerstof te onderhouden, zodat je na de paasvakantie zonder al te veel vertraging de draad weer kan oppikken en eventueel toetsen kan afleggen.

Hoe?

Scholen beslissen zelf of en hoe ze die alternatieve vormen van leren aanbieden. In elke school wordt bekeken hoe leerlingen de leerstof kunnen onderhouden en hoe de leerkrachten opdrachten kunnen doorgeven. Dat kan digitaal (via Smartschool bijvoorbeeld), of via het afhalen van lesmateriaal aan de school.

Het is de taak van de school om daarover goed te communiceren. Hou dus de instructies van je school goed in de gaten. Neem contact op met je school of leerkracht bij onduidelijkheden.

Wat?

Het is niet de bedoeling dat er nieuwe leerstof aan bod komt. De focus ligt op oefening, herhaling en verdieping om de aangeleerde leerstof en vaardigheden te onderhouden.

Secundaire scholen kunnen leerlingen die bijvoorbeeld wat extra uitdaging nodig hebben, wel al een inleiding tot nieuwe leerstof aanbieden (pre-teaching noemen ze dat dan). Maar alleen op voorwaarde dat die leerstof bij de heropstart van de lessen opnieuw voldoende aan bod komt. Dit is dus geen nieuwe leerstof die iedereen moet kennen.

Wat als je een vraag hebt over de taken?

Leerkrachten die gezond zijn en in normale omstandigheden les zouden geven, blijven beschikbaar, ook al zijn ze niet fysiek in de school aanwezig. Met vragen of onduidelijkheden kan je dus nog steeds terecht bij je leerkrachten.
 

Zijn die online lessen en taken verplicht?

De overheid zegt dat taken nu niet mogen meetellen voor het rapport. In die zin kunnen ze dus niet verplicht zijn. Maar scholen mogen wel verwachten dat jij je de online lessen volgt en taken maakt. Er wordt van hen gevraagd om voor jou een zinvol aanbod te voorzien, zodat jouw kennis van de leerstof op punt blijft.

Er wordt verwacht van scholen dat ze duidelijk en tijdig communiceren over de verwachtingen, de afspraken en de planning van de alternatieve vormen van leren.

Wat als ik een taak niet maak?

De taken die je nu maakt, mogen dus niet meetellen voor het rapport. De alternatieve vormen van leren mogen geen invloed hebben op de eindbeoordeling over een leerling.

Er blijft wel veel onzekerheid over hoe scholen dit schooljaar verder zullen evalueren. De kans bestaat dat je later dit schooljaar toetsen krijgt over de leerstof die je nu moet onderhouden (met taken en online lessen). En dan is het wel slim om die taken te maken en die lessen te volgen. 

En wat met scholieren zonder computer thuis?

Heb je thuis niet het nodige materiaal voor de alternatieve taken en lessen (laptop, computer, internet, printer, …)? Neem contact op met je school en ga na of zij kunnen helpen.

Scholen kunnen een bruikleenovereenkomst opstellen om laptops uit te lenen. Een model van zo’n overeenkomst vind je onderaan deze pagina.

Heb jij moeite of problemen om je taken en lessen te volgen? Deel jouw getuigenis.

 

Gaat de overheid online lesmateriaal voorzien? Of materiaal om lessen op te nemen of online aan te bieden?

Iedereen werkt mee om ‘afstandsleren’ mogelijk te maken. Scholen kunnen op verschillende manieren alternatieve lessen en taken aanbieden. Ze kunnen hun bestaande hand- en werkboeken en digitale leerplatformen inzetten, of extra materiaal aanmaken. Verschillende educatieve uitgeverijen stellen ook hun digitaal aanbod open.

De overheid werkt samen met platformen als Smartschool, Microsoft, Google, … om online lessen mogelijk te maken. En ook VRT voorziet een extra educatief aanbod.
 

Wat gaat er gebeuren met de paasexamens?

Het is nu zo goed als onmogelijk om de paasexamens te laten doorgaan. Scholen zullen dus moeten zoeken naar alternatieven. Elke school beslist zelf hoe ze dat zal opvangen. Scholen kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om na de paasvakantie een aantal examens te organiseren. Anderen zullen de leerstof misschien doorschuiven naar de examens voor de zomervakantie.

Het is de taak van de school om hierover goed te communiceren naar leerlingen en ouders. Heb je vragen? Neem dan contact op met jouw school.
 

Gaat de examencommissie door?

Het examencentrum sluit de deuren tot 20 april. Daarna zullen de examens die gepland staan wel gewoon doorgaan. Examens die afgelast werden, zullen op nieuwe momenten worden ingepland. Meer informatie over examens inhalen, vind je op de site van de examencommissie.
 

Wat kunnen we nu doen, als de lessen niet doorgaan en bijna alles gesloten is?

Blijf zoveel mogelijk thuis en vermijd zoveel mogelijk contacten. In groepen samenkomen is niet meer toegestaan.

Wat kan je dan wel doen?

  • Zorg voor jezelf en voor anderen.
  • Onderhoud en oefen de aangeleerde leerstof en vaardigheden via de alternatieven die je school aanbiedt.
  • Maak een wandeling of ga buiten sporten. Je mag dit doen met gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen of met een vriend(in). Het is wel belangrijk om een redelijke afstand te behouden.
  • Bel op woensdagnamiddag in voor onze Skaap-Het-Kantoor. Tussen 14 en 17u kan je meedoen met geplande debatjes en spelletjes.
  • Geen inspiratie? Hier vind je tips om verveling tegen te gaan
     

Zit je nog met vragen?

Meer info vind je op de site van Onderwijs Vlaanderen.

Heb jij problemen?