Coronavirus: vragen en antwoorden voor scholieren

11 jan 2022

Dit artikel werd laatst aangepast op 23 december 2021.

Corona is helaas nog niet gedaan. Om alles veilig te houden, zijn er ook dit jaar nog regels op jouw school. Welke regels dat zijn in Vlaanderen, ontdek je hieronder. Ben je scholier in Brussel? Dan scrol je voor nu best nog even helemaal naar onder.

Regels voor Vlaanderen

Moet ik een mondmasker dragen op school?

Je moet verplicht een mondmasker dragen. Ook leerkrachten en ander personeel op school moeten dat.

Is er voldoende afstand, ventilatie in de klas en zitten alle leerlingen stil? Dan mag je mondmasker binnen af.

Buiten mag je mondmasker af, als je dichte fysieke contacten vermijdt. Dan mag je elkaar bv. niet stevig vastnemen of lang dicht bij elkaar.

Zit je in het BUSO, het buitengewoon secundair onderwijs? Dan moet je deze regels enkel volgen als dat mogelijk is voor jou.

Afstandsonderwijs?

Alle lessen gaan op school door. Je school kan zelf beslissien om terug te schakelen naar afstandsonderwijs door een te hoog aantal besmettingen op school.

Wat met verluchting en CO2-meters?

Scholen moeten verplicht goed verluchten.

Ze moeten ook een CO2-meter in je klaslokalen installeren.

Wat met (lunch)pauzes?

Wat mag je verwachten?

  • Tijdens de middagpauze eet je zoveel mogelijk in je eigen klasgroep.

  • Je krijgt een vaste plaats in de klas en in andere binnenruimten, bv. in de refter.

  • Op de speelplaats vermijd je intense fysieke contacten, dan mag ook je mondmasker uit.

Uitstapjes? Andere activiteiten?

Daguitstappen kunnen weer vanaf 10 januari. Er zijn wel veiligheidsregels die buiten de school gelden. Bv. alleen met je eigen klasgroep.

Voor sommige uitstappen heb je een Covid Safe Ticket nodig. Bv. om naar een museum te gaan. Je school mag dit zelf niet controleren. Ze mogen je wel zeggen dat je een geldig Covid Safe Ticket nodig hebt om mee te doen.

Buitenschoolse activiteiten met overnachting worden uitgesteld, minstens tot de kerstvakantie.

Oudercontacten zijn digitaal. Uitzonderingen zijn mogelijk.

Wat met LO-lessen?

Die mogen mogen doorgaan. Ze gaan wel best buiten door en zonder intens fysiek contact. Dan mag je elkaar bv. niet stevig vastnemen of lang dicht bij elkaar.

Wat met stages en werkplekleren?

Stages en duaal leren gaan door volgens de regels die gelden op je stage- of werkplek. 

De trajectbegeleiding en de evaluatie worden zoveel mogelijk digitaal georganiseerd

 

 

En in Brussel?

Mondmasker op school

  • Mondmaskers zijn overal binnen op school verplicht. Je mag het wel afzetten, als je voldoende afstand kan houden en er goed verlucht wordt.

  • Buiten mag jouw mondmasker af, als je dichte fysieke contacten vermijdt. Dan mag je elkaar bijvoorbeeld niet knuffelen.

  • Zit je in het buitengewoon secundair onderwijs? Dan moet je deze regels enkel volgen als dat mogelijk is voor jou.

Afstandsonderwijs?

Alle lessen gaan op school door. Je school kan zelf beslissien om terug te schakelen naar afstandsonderwijs door een te hoog aantal besmettingen op school.

Pauzes en lunch

  • Je krijgt een vaste plaats in de klas en in andere binnenruimten, bv. in de refter.

  • De pauzes gebeuren waar dat kan in 'shifts', zodat je niet met iedereen tegelijk op de speelplaats staat. Je blijft zo veel mogelijk in je klasgroep en houdt afstand.

  • Tijdens de middagpauze eet je in je zoveel mogelijk in je eigen klasgroep.

  • Je school moet overal goed verluchten en CO2-meters installeren.

Uitstapjes? Andere activiteiten?

Daguitstappen kunnen weer vanaf 10 januari. Er zijn wel veiligheidsregels die buiten de school gelden. Bv. alleen met je eigen klasgroep.

Voor sommige uitstappen heb je een Covid Safe Ticket nodig. Bv. om naar een museum te gaan. Je school mag dit zelf niet controleren. Ze mogen je wel zeggen dat je een geldig Covid Safe Ticket nodig hebt om mee te doen.

Buitenschoolse activiteiten met overnachting worden uitgesteld, minstens tot de kerstvakantie.

Oudercontacten zijn digitaal. Uitzonderingen zijn mogelijk.

LO- lessen

Die mogen mogen doorgaan. Ze gaan wel best buiten door en zonder intens fysiek contact. Dan mag je elkaar bv. niet stevig vastnemen of lang dicht bij elkaar.

Stages en werkplekleren

Stages en duaal leren gaan door volgens de regels die gelden op je stage- of werkplek. 

De trajectbegeleiding en de evaluatie worden zoveel mogelijk digitaal georganiseerd.

 

Hoelang blijft het nog zo?

Deze maatregelen gelden alvast tot 28 januari. Vraag je school om uitleg als je vragen hebt.

Meer weten?

Meer info vind je op ook bij de veelgestelde vragen op de site van Onderwijs Vlaanderen.

Heb je nog andere vragen over corona? Kijk dan zeker eens op WAT WAT.