Coronavirus: vragen en antwoorden voor scholieren

23 jun 2020

Dit artikel werd laatst aangepast om op 23 juni 2020.

Ook leerlingen zitten met vragen nu de lessen geschorst zijn. VSK bundelde de informatie en zocht een antwoord op veelgestelde vragen van scholieren.
 

Moet ik naar school gaan nu de lessen terug gestart zijn? 

Er wordt in principe van leerlingen verwacht dat ze naar school komen als dat weer mag. De school zal de afwezigheden ook bijhouden. Als je meer dan 5 halve dagen afwezig bent, neemt het CLB contact op om eens te kijken waarom je er niet bent. Scholen worden wel aanbevolen om leerlingen die uit angst thuisblijven een gewettigde afwezigheid om persoonlijke redenen toe te kennen. Scholen en CLB’s zullen wel het gesprek aangaan en kijken hoe ze eventuele angst bij jou kunnen wegnemen, zodat je toch naar school komt.


Wat met evaluaties?

Scholen beslissen zelf hoe ze leerlingen evalueren. De overheid geeft wel een aantal richtlijnen aan scholen. Die vraagt om nu zo veel mogelijk in te zetten op leren, eerder dan op evalueren. Evalueren kan wel als het dient om je leertraject te ondersteunen. (‘Formatief evalueren’ noemen ze dat.) Zo krijg je de nodige feedback en weet je waar je staat.

Het is de bedoeling dat de punten die je kreeg tijdens de periode van afstandsonderwijs alleen meetellen voor de eindbeslissing als dat in je voordeel is. De overheid wil dus niet dat taken en toetsen die je nu krijgt een negatieve invloed hebben op je eindbeoordeling.

Om te beslissen of leerlingen kunnen slagen, wordt gevraagd om zoveel mogelijk te kijken naar de informatie die de school al over je heeft. Er wordt aangeraden om in de laatste week van juni alleen examens te organiseren voor leerlingen waarover er nog twijfel is. Als dat nodig is, moet je ook nog een tweede kans kunnen krijgen in de zomer, via herexamens bijvoorbeeld.

Het is de taak van de school om hierover duidelijk en op tijd te communiceren naar leerlingen en ouders. Neem dus zeker contact op met je school als je hierover vragen hebt.  

Als je het niet eens bent met je attest kan je nog steeds in beroep gaan, net als tijdens andere schooljaren.

Mag de school afwijken van het schoolreglement?

Ja, dat mag. Door de coronacrisis zijn een aantal aanpassingen nodig. Dat is nu mogelijk door een speciaal nooddecreet. Dat nooddecreet laat scholen o.a. toe om af te wijken van de evaluatiemaatregelen in het schoolreglement. Zo kunnen scholen er nu voor kiezen om examens te schrappen, of om deliberaties tot 7 juli te plannen.

Er zijn wel een aantal voorwaarden:

  • De school mag essentiële leerlingenrechten niet schenden. Zo moet de school negatieve beoordeling op het einde van het jaar (B- of C-attest) nog steeds goed motiveren. En je moet als leerling in beroep kunnen gaan tegen die beoordeling.  
  • Over afwijkingen aan het schoolreglement moet de school
    - vooraf overleggen met de lokale vertegenwoordigers van het onderwijspersoneel
    - de schoolraad informeren (niet overleggen)
    - ouders en leerlingen op de hoogte brengen (niet voorleggen voor akkoord)

Hoe zit het met uitstappen en pedagogische studiedagen? 

Er wordt van de scholen gevraagd om nu zo veel mogelijk in te zetten op echte lestijd. Schooluitstappen, sportdagen ... zullen waarschijnlijk afgelast worden. Scholen kunnen er ook voor kiezen om facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedagen niet te laten doorgaan.

Mag de school afgelaste schooluitstappen aanrekenen?

Nee, dat mag niet. De coronacrisis is een geval van overmacht. Als je al betaalde voor de reis of uitstap, heb je recht op een volledige terugbetaling. Annulatiekosten mogen ook niet doorgerekend worden.

Gaat de examencommissie door?

De examenplanning is tot 17 juli volledig geschrapt. Examens die afgelast werden, zullen op nieuwe momenten worden ingepland. Meer informatie over examens inhalen, vind je op de site van de examencommissie. Het examencentrum blijft ook beschikbaar voor vragen.

Zit je nog met vragen?

Meer info vind je op de site van Onderwijs Vlaanderen.

Heb jij problemen?