De mandaten in 2022-2023

Elke scholier kan iets doen bij de Vlaamse Scholierenkoepel. Wil jij dé scholieren vertegenwoordigen of als vrijwilliger meebeslissen over hoe onze organisatie werkt? Dan kan je je in september kandidaat stellen voor één van deze mandaten. Dat zijn de officiële rollen die je bij VSK kan opnemen. Daarvoor moet je wel verkozen worden. Of je wordt verkozen, bepalen de scholieren die stemmen met de VSK-verkiezingen. 

Voorzitter

De voorzitter van VSK spreekt namens alle scholieren met de pers, de minister van onderwijs (Ben Weyts) en het parlement. 

Voor scholieren die...

 • in het middelbaar onderwijs zitten
 • het willen opnemen voor dé scholieren
 • het graag, goed en duidelijk uitleggen (op tv)
 • veel interesse hebben in politiek en hoe onderwijs in elkaar zit
 • één uur tot een halve dag les per week kunnen missen
 • toestemming hebben van ouders en eventueel je directie (omdat je wel wat school mist en baas wordt bij VSK)

Concreet

 • Je krijgt een gsm van ons die je mag opnemen in de klas, zodat je bereikbaar bent voor ons en de pers.
 • Je krijgt training in omgaan met de pers en het VSK-team zorgt ervoor dat je de moeilijkste onderwijsthema’s kent en kan uitleggen.
 • De voorzitter is ook automatisch lid van de Raad van Bestuur. 
 • Het kost je niets.

Kandidaat voorzitter? Maak het ten laatste op 11 september officieel via dit formulier of stuur een mailtje naar frederic@scholierenkoepel.be De verkiezing van de voorzitter gaat hybride door op woensdag 21 september van 17h tot 19h. Zorg dat je dan op ons kantoor kan zijn.

Scholierenvertegenwoordiger

Elke scholier mag een eigen mening over onderwijs geven. Een verkozen scholierenvertegenwoordiger mag dé mening van dé scholieren vertellen. Op belangrijke vergaderingen en momenten kan jij, net als de voorzitter namens alle scholieren spreken. 

Voor scholieren die …

 • in het middelbaar onderwijs zitten
 • het graag goed en duidelijk uitleggen
 • veel interesse hebben in hoe onderwijs in elkaar zit
 • een halve dag les per maand of meer kunnen missen
 • toestemming hebben van ouders en eventueel je directie (omdat je soms les mist)

Concreet

 • Er zijn maximaal 6 vertegenwoordigers. 
 • Ongeveer maandelijks ga je namens de scholieren spreken in de Vlaamse Onderwijsraad, met parlementsleden, het katholiek onderwijs of GO! Je kiest bij de start zelf welke vergaderingen je graag wilt doen. 
 • Je krijgt training in vergaderen en voor een groep spreken. Het VSK-team zorgt dat je de moeilijkste onderwijsthema’s kent en kan overbrengen.
 • Het kost je niets.

Ja ik ben kandidaat! Meld je hier aan voor 11 september.

Eerst nog wat meer weten? Vraag het aan Frédéric of één van de scholieren of teamleden die je al kent. 

De verkiezing voor de scholierenvertegenwoordigers gaat samen met voorzitterverkiezing hybride door op woensdag 21 september van 17h tot 19h. Zorg dat je dan op ons kantoor kan zijn.

Bestuurder

De baas bij VSK? Dat zijn 6 scholieren en 1 volwassene die samen het bestuur vormen. Elke scholier kan zich kandidaat stellen om bestuurder te worden. 

Voor scholieren die...

 • in het middelbaar onderwijs zitten
 • willen leren hoe ze een organisatie moeten besturen: personeel aannemen, budget bepalen, activiteiten voor ander vrijwilligers bedenken, de toekomst van de organisatie bepalen, …
 • het beste voor hebben met VSK
 • toestemming hebben van hun ouders om dit te doen (omdat je officieel baas wordt).

Concreet

 • Het bestuur vergadert ongeveer maandelijks, soms online. 
 • De coördinator van VSK (Frédéric) en de volwassen bestuurder begeleiden jou en de vergadering en zorgen dat je een goede bestuurder wordt. We oefenen op vergaderen, samenwerken, beslissen, communiceren, … 
 • Het kost je niets.

Ja ik ben kandidaat! Meld je hier aan voor 26 september.

Eerst nog wat meer weten? Vraag het aan Frédéric of één van de teamleden die je al kent. De verkiezing voor het bestuur gaat door op zaterdag 1 oktober  van 11u tot 17u in Antwerpen (want we zijn daar dan ook op weekend!). Zorg dat je daar tijdens de verkiezingen zeker bij kan zijn. Indien dit echt niet kan, laten we je inbellen.

Ondervoorzitter

De ondervoorzitter is de opperbestuurder. Je leidt de organisatie en de vergaderingen met de scholieren (zoals het bestuur en de Algemene Raad).

Voor scholieren die …

 • in het middelbaar onderwijs zitten
 • graag vergaderingen leiden en structuur hebben
 • lastige vragen willen stellen aan de coördinator
 • af en toe ‘s avonds tijd kunnen maken om een vergadering voor te bereiden
 • veel interesse hebben in hoe je een organisatie leidt en in onderwijs
 • toestemming hebben van hun ouders om dit te doen (omdat je officieel baas wordt).

Concreet

 • De ondervoorzitter is ook automatisch lid van het bestuur. 
 • De coördinator van VSK (Frédéric) en de volwassen bestuurder begeleiden jou en de RvB en zorgen dat je een goede ondervoorzitter wordt. We oefenen op vergaderingen leiden, samenwerken, beslissen, agenda’s maken, omgaan met personeel, … 
 • Het kost je niets.

Ja ik ben kandidaat! Meld je hier aan voor 26 september.

Eerst nog wat meer weten? Vraag het aan Frédéric , huidig ondervoorzitter Marte of één van de teamleden die je al kent. De verkiezing van de ondervoorzitter gaat door op zaterdag 1 oktober  van 11u tot 17u in Antwerpen (want we zijn daar dan ook op weekend!). Zorg dat je daar tijdens de verkiezingen zeker bij kan zijn. Indien dit echt niet kan, laten we je inbellen.

Algemene Raad

Elke scholier die ervoor wilt zorgen dat de scholieren de baas blijven op VSK, kan lid worden van onze Algemene Raad. De leden van de Algemene Raad bepalen de standpunten van VSK in het onderwijsdebat en controleert of de bestuurders en het team hun werk goed doen. Je komt minstens twee keer samen per jaar. Alleen leerlingen van het middelbaar onderwijs kunnen lid worden van de Algemene Raad. 

Je hoeft niets bijzonders te kunnen, want wij leren je alles. 

De Algemene Raad komt voor het eerst samen op zaterdag 1 oktober om de verkiezingsuitslag goed te keuren.  Wil jij lid worden van onze Algemene Raad? Kom dan gewoon naar de eerste vergadering op 1 oktober van 11u tot 17u op onze Kick-off en interne verkiezingen in Antwerpen (want we zijn daar dan ook op weekend!). Kan je er echt niet bij zijn? Laat dan hier voor 30 september weten dat je wel kandidaat bent en schrijf kort je motivatie uit. 

Kleine disclaimer: we kunnen maar maximaal 2 leden per school in onze AR opnemen. 
Meer weten? Vraag het aan één van de bestuurders, aan Frédéric of een andere teamlid.

 

Reacties