De nieuwe eindtermen: 5 vragen en antwoorden

05 dec 2018

Vandaag keurde het Vlaams Parlement de nieuwe eindtermen goed. Hoera! Maar wat betekent dit nu eigenlijk voor de leerlingen? Vijf vragen en antwoorden.

1. Nieuwe eindtermen, waar gaat dat over?

De eindtermen zijn minimumdoelen die bepalen wat elke leerling in het Vlaamse onderwijs moet leren op school. Hoe dat aangeleerd wordt mag iedere school zelf bepalen.

De huidige eindtermen werden opgesteld in 1997 en waren na twintig jaar dringend aan vernieuwing toe. Het doel: minder eindtermen, maar duidelijker en meer up to date!


 

2. Wie bepaalt wat er in de eindtermen komt?
De overheid, in samenspraak met heel wat onderwijsexperts.

Het Vlaams Parlement gaf de opdracht aan teams van slimme leraars en experts om de eindtermen te vernieuwen. De politici moeten het resultaat van hun werk nu nog tot wet maken met een officiële stemming. Daarna maken de onderwijsaanbieders (bv. het Katholiek Onderwijs of het GO!) er leerplannen van waar de leerkrachten mee aan de slag gaan.


 

3. Werd er geluisterd naar leerlingen bij het opstellen van de nieuwe eindtermen?
Jazeker. Als Scholierenkoepel kregen we van de overheid de opdracht om aan de huidige leerlingen in het middelbaar te vragen wat zij vinden dat iedereen zou moeten leren op school. In 2016 verzamelden we de meningen van zo'n 17.000 leeringen . Die hebben we samengevat in een Scholierenrapport dat we bezorgden aan de parlementsleden.

En zij hebben goed gelezen. Op vraag van de scholieren zal er in de nieuwe eindtermen (extra) aandacht zijn voor (onder andere):

  • Participatie en actief burgerschap op school
  • Kritisch en creatief denken
  • Digitale skills
  • Samenleven en communiceren in een diverse wereld
  • Mentale en lichamelijke gezondheid
  • Duurzaamheid
  • Financiële en administratieve basiskennis


 

4. Supertof, maar verandert er verder nog iets voor leerlingen met de nieuwe eindtermen?
Toch wel. De eindtermen zijn niet meer, zoals vroeger, per vak opgesteld. Bedoeling is dat de muren tussen de verschillende vakken op school meer doorbroken worden. Ook dat was een vraag van leerlingen. 

Daarnaast zijn alle eindtermen vanaf nu "te behalen". Vroeger was het voor veel eindtermen voldoende als de school er gewoon rond werkte. De onderwijsinspectie zal nu gaan controleren of de scholen ervoor zorgen dat de meerderheid van hun leerlingen de eindtermen echt oppikt. 


 

5. Wanneer gaan de nieuwe eindtermen in?
De nieuwe eindtermen voor het eerste middelbaar zijn geldig vanaf 1 september 2019. De leerlingen die komend schooljaar in het laatste jaar van de basisschool zitten zullen er dus als eerste mee werken. Vanaf 2020 gaan ze dan in het 2de jaar in, in '21 in het 3de, enzoverder. Als je nu al in het middelbaar zit zal je niet meer met de nieuwe eindtermen te maken krijgen. Jammer, maar een betere toekomst is dus wel verzekerd! 

Reacties