De plek van taal binnen de schoolmuren

Een sterk talenbeleid helpt alle leerlingen vooruit

Sinds enkele jaren vergroot de instroom van anderstalige leerlingen op school. Plotseling is Nederlands niet langer de enige taal op de speelplaats. Omdat elke leerling gelijke kansen verdient, moet dit thema op elke school bespreekbaar worden.

Leerlingen zijn voorstander van een gedragen, breed en positief talenbeleid op school.

  • Gedragen: de school zorgt ervoor dat iedereen, zowel leerlingen als schoolpersoneel, de visie van de school op het talenbeleid kent en volgt.
  • Breed: alle leerlingen (ook OKAN-leerlingen en leerlingen met een andere thuistaal) zijn betrokken bij het uitstippelen van het talenbeleid en er is aandacht voor alle talen, ook de thuistaal van de jongeren.
  • Positief: aanwezige talen worden erkend en gewaardeerd, het taalleerproces wordt versterkt en de motivatie van jongeren om talen te leren wordt gestimuleerd.