Is de school verplicht ons te betrekken bij de heraanleg van de speelplaats of de schoolgebouwen?

Ja, in sommige gevallen.

Voor bepaalde infrastructuurwerken moet de inrichtende macht overleggen met de schoolraad waarin ook leerlingen en ouders zitten. Voor meer info kan je terecht bij jouw schoolraad.

Over andere infrastructuurwerken mag de school zelf beslissen en is ze niet verplicht de leerlingen inspraak te geven. Nochtans zou het logisch zijn dat dit gebeurt, want de leerlingen zijn de belangrijkste gebruikers. Als jullie hier graag bij betrokken worden, kunnen jullie best overleggen met de leerlingenraad. Maak een bundeling van aandachtspunten waaraan jullie zelf denken en leg die voor aan de directie.

Besteed voldoende tijd aan de argumentatie: waarom willen jullie dat de gebouwen / speelplaats er zo uit zien? Wat zijn de voordelen? Pak de zaak grondig aan en kijk ook naar de kosten.