Deze leerlingenraad sluit haar werkjaar af met een studiedag

28 mei 2019

De Vlaamse Scholierenkoepel heeft als ambitie om de leerlingenraden in Vlaanderen en Brussel te versterken. En tijdens die opdracht komen we regelmatig straffe stoten tegen, die we maar al te graag in de kijker zetten. Zoals de leerlingenraad van de Ursulinen in Mechelen, die hun werkjaar traditioneel afsluiten met een studiedag. We interviewden Leen De Roover, één van de leerlingenraadbegeleiders.

Wat is dat, zo’n studiedag?

Op het programma van de studiedag staat een evaluatie van het voorbije jaar. Hoe verliep de samenwerking in de overkoepelende leerlingenraad? Was de werking in en met de andere raden goed? Welke activiteiten waren goed en wat liep er fout?

We bekijken wat er voor herhaling vatbaar is en welke nieuwe acties we volgend schooljaar kunnen aanpakken. Ook de taken binnen de leerlingenraad worden opnieuw verdeeld en nieuwe voorzitters aangeduid.

(Ga aan de slag met de functies in jouw vergadering met deze Klik-en-Print.)

(Evalueer jouw activiteiten met deze Klik-en-Print.)

Dus veel nadenken, dan?

Ja, maar is het ook een soort teambuilding. De afgelopen jaren brachten we meestal aan zee door, deze keer kozen eens voor een andere locatie. Dat bracht ons in het Fort van Duffel. We genieten samen vaan een fijne dag, een ontspannende fietstocht, een lekkere lunch, toffe spelletjes… Op die manier leren we elkaar van een andere kant kennen. Doorheen de jaren worden op de studiedag vriendschappen voor het leven gesmeed.

De échte afsluiter volgt tijdens de laatste schooldag. Onze overkoepelende leerlingenraad organiseert dan samen met personeel en leerlingen een slotfestival. Dat doen ze al meer dan 25 jaar!

Mogen we ook weten wat jullie besproken hebben?

Natuurlijk! We bekeken het ABC, dat is de praktische vertaling van ons schoolreglement, dat elk jaar in de schoolagenda verschijnt. In kleinere groepjes lazen we alle bepalingen na en formuleerde iedereen suggesties.

Aangezien de leerlingenraad begeleid wordt door één van de leraren en een directrice, kan er redelijk snel feedback gegeven worden in beide richtingen. De opmerkingen van de verschillende participatieraden worden dan gebundeld op de schoolraad, die een laatste advies uitspreekt. De schoolraad van Ursulinen Mechelen wordt trouwens voorgezeten door de leerlingen zelf. Uiteraard behoudt de directie het laatste woord.

De leerlingenraad kan al heel wat realisaties op zijn hoed steken, zoals bijvoorbeeld de afschaffing van het uniform en de verfraaiing van de speelplaats.

Hoe gaan jullie daarmee om dat er nu prioriteiten gekozen worden, maar de leerlingenraad volgend jaar een beetje anders zal samengesteld zijn?

De stabiliteit in de overkoepelende leerlingenraad kan min of meer gevrijwaard worden door de werking van de jaarraden. In onze school heeft elk jaar zijn leerlingenraad met een tweetal vertegenwoordigers per klas. Iedereen die in zo’n jaarraad zetelt, kan zich kandidaat stellen om lid te worden van de overkoepelende. We mikken op een drietal vertegenwoordigers per jaar, divers in etnische afkomst, studierichting enzovoort.

Van deze leerlingen wordt een groot engagement gevraagd, maar we maken ook erg veel plezier. Het zijn dan ook vaak dezelfde enthousiastelingen die dit graag willen doen, al is iedereen welkom die zijn steentje wil bijdragen tot een warme en fijne school.

En welke zijn dan de prioriteiten?

De eerste prioriteit voor volgend schooljaar is de organisatie van onze uitwisseling: sinds enkele jaren hebben we contact met de School Council van de Ursuline Convent High School in het Engelse Brentwood. Wij brachten al eens een leerrijk bezoek aan het Verenigd Koninkrijk, vorig jaar verwelkomden we hen in Mechelen. Volgend jaar steken wij nog een keer het Kanaal over. We merken dat de Engelse jeugd vaak met dezelfde problemen worstelt als de Vlaamse: we zullen er samen werken aan thema’s, die ook ons nauw aan het hart liggen zoals emotioneel welbevinden, stress en milieu.

Verder gaan we voor een aantal vaste activiteiten: een pannenkoekenverkoop voor het goede doel, een Valentijnsrozenactie, de speelplaatspimpdag, een speelplaatspicknick, het streven naar een afvalarme school… We denken er ook over om een prijs uit te reiken voor het mooist ingerichte klaslokaal en promo-acties bij het begin van het schooljaar en de inhuldiging van onze nieuwbouw.

Een uitdaging waar we werk van willen maken is de betrokkenheid van BSO-leerlingen bij de werking van de leerlingenraad.

Wat was het leukste spelletje? Leg eens even kort uit wat de regels en het verloop zijn.

Omdat we elkaar graag nog wat meer van een andere kant wilden leren kennen speelden we ‘Over de streep’: elk van ons is uniek, maar toch hebben wij ook heel wat gemeen. Alle deelnemers staan op een lijn en moeten de overkant van het speelveld proberen te bereiken. Elk vertelt om beurten waarom hij of zij enig is. Ieder die aan de voorwaarde voldoet, mag een stap vooruit zetten. Zo kwamen we meer te weten over elkaars hobby’s, huisdieren maar even goed allerlei avonturen die anderen al beleefd hadden.

(Op zoek naar meer spelletjes die snel energie aan de vergadering geven? Ontdek onze Klik-en-Print vol Energizers.)

Reacties