Deze school stelt 2000 euro budget vrij voor projectideeën van leerlingen en leerkrachten

20 feb 2019

VSK is altijd op zoek naar leuke schoolinitiatieven. Deze keer bracht onze zoektocht ons naar het Óscar Romerocollege in Dendermonde waar een Quick Win-wedstrijd werd georganiseerd. VSK sprak hierover met Nele Van de Maele, een van de directeurs van de eerste graad secundair onderwijs.

Toekomstplan

Tijdens het schooljaar 2015-2016 maakte het Óscar Romerocollege een toekomstplan voor de komende vier jaar (2016-2020). Het plan is gebaseerd op vijf pijlers: ‘schoolcultuur & nesting’, ‘de leerling centraal’, ‘(onderwijs)innovatie’, ‘infrastructuur’ en ‘maatschappelijk verantwoord onderwijzen’. De vijf pijlers of doelstellingen werden bepaald door een filtermethodiek waarbij leerkrachten, directie, leerlingen en bestuur een rol speelden. Onder elke pijler werden er concrete acties opgelijst, waaronder de Quick Win-wedstrijd.

Quick Win-wedstrijd

De Quick Win-wedstrijd was een initiatief waarbij de school zijn leerlingen en leerkrachten opriep om samen projectideeën in te sturen. Leerlingen die een project wilden indienen, moesten op zoek gaan naar een leerkracht die hen hierbij wou ondersteunen. De school maakte voor de projecten een budget vrij van €2000 op elk van zijn domeinen (‘eerste graad’, ‘economie en IT’, ‘Leren en werken’ etc.). Per domein zal er minstens 1 van de ingestuurde projecten gerealiseerd worden.

Voor het indienen van het project moest er een formulier worden ingevuld waarbij er, onder andere, werd gevraagd naar de motivatie, een kostenraming en een beschrijving van het project. De wedstrijd was een succes, enkel en alleen al in de eerste graad werden er 10 projecten ingezonden.

Jury

Na het ontvangen van de inzendingen koos een jury welke projecten al dan niet zouden worden gerealiseerd. Per domein werd een jury samengesteld die bestond uit: 1 directielid, 4 leerlingen uit de leerlingenraad, 1 lid uit het ondersteunend personeel, 1 lid uit de technische diensten en 2 leerkrachten. In de eerste ronde moesten de juryleden stemmen op hun favoriete project. Als er uit deze stemming geen winnaar naar voren kwam, dan werd er een tweede ronde georganiseerd. In deze ronde moesten de leerlingen en leerkrachten hun project voorstellen aan de jury.

Projecten

Welke projecten de school zal realiseren, werd nog niet bekendgemaakt. De bedoeling is wel dat alle projecten tegen het einde van het schooljaar op punt staan. Omdat de wedstrijd goed werd onthaald, zal deze misschien worden herhaald, maar het zal geen jaarlijkse gebeurtenis worden.

---

Heeft jouw school ook zo’n toffe actie gelanceerd? Laat het ons dan weten via info@scholierenkoepel.be