Een buitengewone vorm van leerlingenparticipatie in Hasp-O Zuid Sint-Truiden

Dat de directie en het lerarenteam het op deze school belangrijk vinden om hun leerlingen te betrekken, is overduidelijk. Enthousiast schakelden ze VSK in om hen te ondersteunen. Want er was ooit wel een leerlingenraad die leuke activiteiten organiseerde, maar dat vroeg (te) veel van de begeleiders. Daarom gaat VSK samen met hen op zoek naar een oplossing: Hoe kunnen we zorgen voor meer inspraak van onze leerlingen, op een manier die haalbaar is voor iedereen? Volg het traject hier.

VSK heeft 10 handige vuistregels waarmee je aan de slag kan gaan. We gebruiken die checklist om te kijken wat al goed gaat op Haspo-Zuid en waar er kansen zijn om de leerlingenparticipatie op school nog straffer te maken:


Om te weten te komen waar een school naartoe wil werken, gaat VSK eerst in gesprek met de directie en enkele leerkrachten. Echte leerlingenparticipatie vereist een engagement en een aangepaste basishouding. Het is belangrijk dat het schoolteam gelooft in de expertise van leerlingen, zonder vooroordelen en met de nodige ondersteuning vanuit de directie. En dat zit al best goed bij Hasp-O Zuid. Tijd vrijmaken bij zowel leerlingen als begeleiders lijkt in dit traject essentieel. Tijd om initiatieven te nemen om zo de participatie op school te verbeteren en om samen mét de leerlingen iets te veranderen voor de leerlingen.

Bekijk hier de getuigenissen van leraar Brecht en lerares Lieselot:
 


Hoe begin je daar nu aan? We denken met de leerlingen na over wat zij willen veranderen op school. "Als jullie de nieuwe directie zijn, wat gaan jullie dan als aller-allereerste aanpakken op deze school?"


We krijgen meteen een idee van wat zij belangrijk vinden. Nadien dagen we hen uit om nog verder na te denken over wat beter kan op school. Ze krijgen 6 grote thema’s waarbinnen ze ideeën moeten geven. De thema’s doen hen nadenken over welke leuke activiteiten er zijn, hoe ze met elkaar omgaan, maar ook over ‘serieuze’ onderwerpen als de planning van lessen en toetsen, regels en afspraken. 

Hoe kiezen we nu één idee uit tussen al deze originele bevindingen? En hoe werken we het uit? Dat kom je een volgende keer te weten!

Reacties