Een feedbackgesprek over afstandsonderwijs: zo doen zij het!

29 okt 2020

Het Sint-Franciscuscollege in Heusden-Zolder kiest ervoor om dit jaar een dag afstandsonderwijs te behouden op school. Sinds september worden de leerlingen van het 5de en het 6de jaar op donderdag niet in de klas verwacht. Ze volgen de lessen dan online van thuis. De directeur van het Sint-Franciscuscollege weet graag hoe de leerlingen dit ervaren. Daarom organiseert hij elke maand een online feedbackmoment met de klasverantwoordelijken

Online feedback geven aan je directeur: hoe gaat dat?

Stipt om 13u10 druppelen de eerste klasverantwoordelijken virtueel binnen. De directeur heet hen welkom en vraagt iedereen om de camera even aan te zetten als ze praten. “Zo zien we mekaar ook echt”, zegt hij. Die connectie vindt hij erg belangrijk. Op de agenda staan zoals altijd deze twee vaste vragen:

  • Wat zijn de schitterende voorbeelden van afstandsonderwijs die jullie hebben gezien? En waarom waren ze schitterend?
  • Wat zijn minder goede voorbeelden?

Tijdens het gesprek krijgen de leerlingen van elke klas om beurt de kans om het woord te nemen en hun ervaringen te delen.

  • “Die ene leerkracht die de deadline voor taken verlengde naar zondag, dat is top.”
  • “De video’s van wiskunde zijn heel goed, beter dan de live les. Ze waren eerst te lang. We hebben dat gezegd, en ze heeft dat meteen aangepast. Het laatste lesuur is een vragenuurtje. Dan kan je gaan als je nog vragen hebt.”
  • “Is live-les verplicht? Kan dit herbekeken worden? Want als dit niet is, kunnen leerlingen die geen behoefte hebben aan de uitleg zelfstandig beginnen werken.”
  • “De deadline is tegen het einde van de schooldag, maar je hebt ook elke dag les. Dus dat is niet haalbaar.”

Zou het dan beter zijn als … ?

De directeur luistert geduldig, vraagt door, bevestigt de leerlingen in hun ervaring en zorgt ervoor dat zij zich gehoord voelen. Hij grijpt de kans ook aan om meteen samen na te denken over mogelijke oplossingen. 

  • De leerlingen vinden de deadlines te nipt. Zou het dan een oplossing zijn om alle deadlines bijvoorbeeld op vrijdagavond te zetten?
  • Is donderdag geen goede dag? Zou vrijdag dan beter zijn? 
  • Vinden leerlingen het vervelend dat ze elk lesuur online moeten komen? Moet hij deze vraag naar zijn leerkrachten toe dan nu al versoepelen?

De directeur reageert zo direct op de opmerkingen van de leerlingen en geeft aan wat hij kan doen. Hij stelt concrete oplossingen voor en toetst die meteen af bij de klasverantwoordelijken. Leerlingen krijgen de kans om bedenkingen te delen.

Hij gaat ook na of er sinds het vorige feedbackmoment verbetering is. Daar werd bijvoorbeeld aangekaart dat niet alle leekrachten de agenda gebruiken, en dat dit bijzonder onoverzichtelijk is. Is dat nu beter? De leerlingen bevestigen van wel. De "agendaproblematiek" is alvast opgelost, volgens hen. De agenda geeft nu overzichtelijk weer wat wanneer moet gebeuren.

Wie moet dit weten? 

Komt er een duidelijke oplossing naar voor? Dan wordt er ook nagedacht hoe hierover wordt teruggekoppeld. Vorige keer nam de directeur de feedback mee naar de personeelsvergadering. Dit keer kan de feedback ook in de nieuwsbrief naar de leerkrachten, geeft hij aan. Hij stimuleert de leerlingen ook om zelf actie te ondernemen. “Kan je dat eens niet aan de klassenleraar vertellen?”, vraagt hij. “Ik zal dat aankondigen, dat jullie het hierover gaan hebben.”

Om 14u verplaatsen de leerlingen zich virtueel naar hun volgende les. Bij het afscheid zien ze er allemaal toch een beetje lichter uit.

Zin om zelf ook het gesprek aan te gaan? Zo vergader je met leerlingen!

Reacties