Een zevende leerjaar als brug naar hoger onderwijs?

Leerlingen uit arbeidsmarktrichtingen zullen in het gemoderniseerde onderwijs een speciaal zevende jaar moeten volgen om naar de universiteit of hogeschool te kunnen gaan.
Dat soort jaar biedt veel kansen, vinden scholieren. Maar om die kansen te kunnen grijpen, zijn er wel een aantal voorwaarden.

  • Elke leerling die dat wil moet zich kunnen inschrijven voor deze richting. Er moet dan ook een voldoende ruim, bereikbaar en toegankelijk aanbod zijn.
  • Het is belangrijk om op maat te werken en in te spelen op de noden en verwachtingen van individuele leerlingen.
  • De school moet de overgang van 6 bso naar het algemeen zevende jaar goed opvolgen en zorgen voor de gepaste begeleiding voor leerlingen.
  • De leerkrachten zijn een heel belangrijke factor om dit alles te doen lukken: zij moeten de juiste opleiding, achtergrond en mentaliteit hebben om leerlingen te kunnen begeleiden in dit proces.
  • Het verplicht algemeen zevende jaar als brug tussen bso en hoger onderwijs is niet genoeg. De overheid moet zich blijven inspannen voor de verschillende uitdagingen in het beroepsonderwijs.

 

Lees hier ons volledig advies over de doorstroomgerichte Se-N-Se

 

Reacties