Eerlijk inschrijven op school

Tijd voor een simpeler inschrijvingsbeleid

Wie mag naar welke school gaan? Een vraag die brandend actueel is, zeker op plekken waar er wachtlijsten en rijen kampeerders bestaan. Als scholier mag je in principe kiezen in welke school je je inschrijft. Nochtans worden leerlingen nog vaak zonder geldige reden geweigerd. Voor scholieren moet dat inschrijvingsrecht eenvoudiger, maar vooral minder vrijblijvend zijn en meer correct worden toegepast. Scholen moeten zich aan de regels houden. Leerlingen onrechtmatig weigeren op je school, mag en kan niet. Controle en sanctionering zijn daarvoor noodzakelijk.

Het Vlaams Parlement werkt aan een nieuwe versie van dit inschrijvingsrecht. VSK vindt dat ook scholieren hun mening kunnen geven over de inschrijvingsregels voor ouders en scholen. VSK nam, op basis van een enquête, enkele uitgangspunten van het huidige inschrijvingsrecht onder de loep en formuleerde een advies.

Benieuwd naar wat scholieren te zeggen hebben? Hieronder vind je de aanbevelingen aan de politici in het Vlaams Parlement:

 1. Werk een specifieke wetgeving uit rond inschrijvingsrecht voor leerlingen in het secundair onderwijs, los van de regels voor het basisonderwijs.
 2. Maak het weigeren van leerlingen die ergens anders uitgesloten werden moeilijker.
 3. Schrap de voorrang voor kinderen van het personeel in het secundair onderwijs.
 4. Verplicht niet alle scholen om voorrang te geven aan bepaalde leerlingengroepen.
 5. Geef opdracht tot initiatieven die kansarme leerlingen helpen kiezen voor scholen met vooral kansrijke leerlingen.
 6. Verplaats de vroegste inschrijvingsdatum naar het einde van het schooljaar.
 7. Zorg voor een infopunt over de capaciteit van scholen.
 8. Maak werk van een strenge controle en straffen.
 9. Organiseer een elektronische registratie van inschrijvingen, volzetverklaringen en weigeringen.
 10. Geef de verificatie een opdracht in het toezicht op de inschrijvingsdocumenten.
 11. Verbeter de werking van de Commissie inzake Leerlingenrechten, waar leerlingen en ouders terecht kunnen met vragen en klachten over weigeringen.

Lees het hele VSK-advies