Flexibiliteit voor iedereen

De standaard-schoolloopbaan voelt voor veel leerlingen als een dwangbuis. Scholieren willen daarom niet meer afhankelijk zijn van de goede wil van hun school om buiten de lijntjes te kleuren.

Zo wil een leerling die heel goed piano kan spelen tijdens het uurtje M.O. nuttigere dingen doen dan “Broeder Jacob” of “Nana Banana” spelen op de blokfluit. Of een leerling die actief is in de jongerenafdeling van een politieke partij hoeft misschien niet meer te leren wat een parlement is. Leerlingen vragen dat de school hun competenties erkent en daarop inspeelt, ook als ze die buiten de school(m)uren hebben opgedaan.

Daarnaast willen leerlingen niet dat hun schoolcarrière bepaald wordt door hun zwakste vakken. Ze vragen dringend iets meer flexibiliteit. Problemen voor taal mogen er niet voor zorgen dat je ook wiskunde op een lager niveau moet doen. Of buizen voor wetenschappen mogen dan weer niet betekenen dat je ook al de lessen Engels, Frans en Nederlands hoeft over te doen.

Daarom zou elke school alle inspanningen moeten leveren om flexibiliteit aan de leerlingen te bieden. In vakken waar leerlingen sterk zijn, willen ze sneller vooruit, bijvoorbeeld door vrijstellingen te bekomen. Op die manier krijgen ze tijd om een stap verder te zetten, of om bij te spijkeren waar ze het moeilijk hebben in een ander vak.

Als Scholierenkoepel vragen we:

  • om elke leerling het recht op een flexibele leerweg te geven.
  • dat het op elke school mogelijk is om vrijstellingen te bekomen, om vakken mee te nemen of om vakken op hoger niveau te volgen. We vragen dat scholen ondersteund én verplicht worden om dit te doen.
  • om wat leerlingen leren buiten school meer te waarderen door een uitbreiding van het systeem van Erkenning van Verworven Competenties (EVC’s). Dit moet ook beter bekend gemaakt worden.
  • dat scholen en de examencommissie makkelijker samenwerken, bijvoorbeeld om leerlingen bepaalde vakken te laten meenemen. Er moeten ook regionale antennes ingericht worden zodat het niet nodig is om naar Brussel te gaan.
  • dat schoolbesturen en onderwijsaanbieders nauwer samenwerken met het hoger onderwijs om bepaalde vakken aan te bieden voor leerlingen die klaar zijn voor die volgende stap. Denk bijvoorbeeld aan het Amerikaanse “Advanced Placement”-systeem.
  • dat een jaar dubbelen een recht blijft voor elke leerling. We vragen om de nieuwe regelgeving terug te draaien, zodat de eindbeslissing in de eerste graad niet bij de klassenraad ligt.

Op "De Stem van Scholieren" lees je alles wat scholieren vragen aan het beleid

 

Reacties