Freelancer gezocht voor project Duaal Leren

01 jun 2018

De Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) is een vereniging voor en door scholieren. VSK is de stem van de leerlingen uit het secundair onderwijs en de koepel van leerlingenraden in Vlaanderen. Participatie van leerlingen is de rode draad doorheen de werking en leerlingen besturen dan ook volledig de vereniging. Een team van negen medewerkers ondersteunt de leerlingen en de leerlingenraders. VSK zet alles op alles om de stem van leerlingen in te brengen bij het onderwijsbeleid zodat de minister en co ook met de mening van leerlingen rekeningen houden. VSK ondersteunt Leerlingenraden en leerlingen en stimuleert scholen om werk te maken van leerlingenparticipatie.

VSK wilt een inspraaktraject rond duaal leren opzetten, het nieuw systeem van leren en werken dat vanaf 1 september 2019 officieel van start zal gaan. VSK sprak eerder met leerlingen uit het deeltijds onderwijs voor een advies over leren en werken. Binnen de evaluatie van de proeftuinen die lopen rond 'duaal leren' is er ook een leerlingenluik. Wij willen nu werken naar een advies waarin we aandacht hebben voor:

 • De aspecten van duaal leren die in het VSK-advies en de evaluatie van de proeftuinen nog niet of onvoldoende aan bod kwamen: de kwaliteitsverwachtingen van leerlingen ten aanzien van mentoren en trajectbegeleiders, de mate waarin duaal leren kansen biedt aan alle leerlingen in de doelgroepen, de verbeteringen aan het systeem die leerlingen zelf zien, de verwachtingen voor een goede werkplek, de samenwerking tussen de werkplek en de school, de redenen om eventueel niet voor duaal leren/deeltijds onderwijs te kiezen en het belang van de vergoeding … 
 • De doelgroepen voor duaal leren die nog niet of onvoldoende gehoord werden, met name leerlingen uit het voltijds beroeps- en technisch onderwijs, leerlingen uit het buitengewoon onderwijs, schoolverlaters, leerlingen in persoonlijke ontwikkelings- of brugtrajecten…

Jouw opdracht

Je levert tegen juni 2019 een vlot geschreven en scherp advies af over duaal leren dat het standpunt van alle betrokken leerlingen weergeeft. Hierbij baseer je je op bestaande input van leerlingen en de gesprekken die je zelf gevoerd hebt. Hiervoor verwachten wij het volgende:

 • Je doorgrondt het dossier 'duaal leren' (de wetgeving, initiatieven van de overheid, de input verzameld door VSK en de al geleverde output door VSK) en stelt een lijst samen van aspecten van duaal leren en doelgroepen die nog moeten bevraagd worden.
 • Je kijkt door de bril van leerlingen naar het dossier. Het gaat om hun meningen.
 • Je neemt contact op met onderwijsinstellingen en -organisaties om gesprekken met leerlingen in de doelgroep te regelen. Je spreekt met leerlingen over hun ervaringen, verwachtingen en wensen voor het systeem van leren en werken/duaal leren. Je voert deze gesprekken op zelfstandige basis en staat ook in voor de voorbereiding en verwerking hiervan. In totaal voer je een 20-tal groepsgesprekken en interviews met leerlingen.
 • Je kan eventueel ook met betrokken organisaties spreken om de kwaliteit van het advies te versterken.
 • Je werkt tijdens het hele proces nauw samen met een vaste stuurgroep uit VSK (teamleden en scholieren) en kan altijd rekenen op inhoudelijke ondersteuning. Je rapporteert regelmatig over je voortgang en je gebruikt de stuurgroep als klankbord voor je ideeën en bevindingen.

Wie zoeken wij?

Je hebt een hart voor jongeren en je werkt graag met hen samen. Je connecteert met de jongeren in de doelgroepen: je kan hen bereiken en hen ondersteunen om een bijdrage te leveren aan je onderzoek. Je spreekt en schrijft hun taal en je wilt de stem van de leerlingen luider doen klinken in het onderwijsdebat.

 • Je werkt zelfstandig op basis van heldere doelstellingen en verwachtingen. Je ziet losse eindjes liggen, je weet van aanpakken en je wacht niet tot iemand je een opdracht geeft maar je durft zelf initiatief nemen.
 • Je hebt relevante en aantoonbare ervaring met kwalitatieve onderzoeksmethoden.
 • Je bent niet bang bent om de telefoon op te nemen en een afspraak vast te leggen met een school of een andere organisatie.
 • Je bent graag onderweg, op bezoek bij leerlingen, verschillende onderwijsinstellingen en -organisaties.
 • Het is een meerwaarde als je reeds kennis hebt van systemen van leren en werken.

Wat krijg je van ons?

Een freelance contract voor maximaal het schooljaar 2018-2019.

Verwachte opdrachtgrootte: 1 à 2 dagen per week (de exacte timing bespreken we samen en op jouw voorstel). Zie procedure hieronder. (update 4 juni)

Procedure

Heb je jezelf in deze opdracht herkend? Twijfel dan niet. Stuur tegen 20 juni 2018 het volgende naar jesse@scholierenkoepel.be met vermelding ‘Projectmedewerker duaal leren’:

 • een persoonlijke motivatiebrief waarin je ons kort vertelt hoe en waarom je dit project wilt aanpakken;
 • een helder cv waarin je aantoont te beschikken over de nodige competenties;

Voor meer info over de job kan je terecht bij onze coördinator Jesse Verleije (02 894 74 70) of via sollicitatie@scholierenkoepel.be.

Een jury maakt een eerste selectie op basis van een brief en cv. Daarna nodigen we de geselecteerde kandidaten uit op een eerste gesprek op woensdagvoormiddag 27 juni 2018. Na dit gesprek krijg je tot 31 juli de tijd voor een uitgewerkt voorstel, met planning en offerte.

We kiezen de uiteindelijke kandidaat op basis van inhoud van het voorstel (40%), prijs (40%) en aansluiting bij de doelgroep (20%).

Download deze vacature als pdf