Geen rijbewijs op school meer? Leerlingen gaan op de rem staan

30 jun 2017

Je theoretisch rijbewijs halen op school kan sinds 2007 tegen een voordelige prijs. Dat de minister van Mobiliteit dit initiatief nu afschaft vinden we als Scholierenkoepel bijzonder ongelukkig.

Afschaffen van rijbewijs op school betekent een serieuze meerkost voor jongeren die het niet al te breed hebben, maar toch voorbereid het verkeer in willen. Bovendien zullen net leerlingen die het minder gewend zijn grote stukke theorie te blokken het grootste slachtoffer worden. We roepen de minister dan ook met aandrang op om snel in achteruit te schakelen.

Nu heeft elke leerling de kans om om aan een erg voordelige prijs op school theorieles krijgen van een specialist, waarna ze het examen gewoon in het schoolgebouw kunnen afleggen. Scholieren vinden dat handig en bovendien zorgt die begeleiding door een expert ook voor veel diepere kennis van het verkeer dan het snel blokken van een hoop regeltjes op weg naar het examencentrum.

In het Scholierenrapport, het verslag van de Scholierenkoepel over wat 17.000 leerlingen willen leren op school, gaven leerlingen ook aan dit soort praktische kennis nog vaak te missen op school. Het kunnen halen van een rijbewijs kwam daar als een van de belangrijkste wensen uit de bus.

Reacties