GEEN TOEGANG WEGENS TE VEEL ONBETAALDE SCHOOLFACTUREN

23 sep 2020

Eén op vijf jongeren in Vlaanderen groeit op in armoede, met een inkomen van minder dan 60% van het mediaaninkomen. Scholen en leraren proberen om jongeren een goede opleiding te geven met altijd maar minder middelen en tijd. Toch zijn leerlingen vaak het kind van de rekening. De Corona-periode heeft bij veel ouders en opvoeders hard gewogen Deze periode heeft ook gezorgd voor geldproblemen bij veel mensen. Het verlagen van de schoolkosten in het secundair onderwijs is daarom nog belangrijker dan ervoor. Tijd voor actie!

“Omdat we de factuur niet konden betalen, zat ik tot eind oktober zonder boeken in de les”.  

De Vlaamse Jeugdraad, de Vlaamse Scholierenkoepel, Samen tegen Onbetaalde Schoolfacturen, Netwerk Tegen Armoede en KAJ horen dit soort signalen van kinderen en jongeren voortdurend en slaan daarom vandaag de handen in elkaar. De websites en organisaties van 5 verschillende organisaties worden vandaag gehackt door kinderen en jongeren met maar 1 boodschap: Hoge schoolkosten horen geen #StreepDoorJeRekening te zijn.

Wij vragen dat een onbetaalde schoolfactuur geen #StreepDoorJeRekening is. We vragen altijd en voor elke leerling toegang tot kwaliteitsvol onderwijs, waarbij te hoge schoolkosten vermeden worden. Dit is wat wij, kinderen en jongeren, samen met verschillende organisaties vragen in het secundair onderwijs. We richten ons tot scholen, directeurs, onderwijsverstrekkers, leerlingen, onderwijskoepels, de minister van onderwijs en het departement voor onderwijs (zij ondersteunen de minister met de uitvoering van zijn beslissingen en beleid). 

Hiervoor hebben we 5 concrete werkpunten:

  • Schoolboeken en lesmateriaal horen geen #StreepDoorJeRekening te zijn. Denk kritisch na over de verplichte aankoop van schoolboeken en lesmateriaal. Gehuurde of aangekochte schoolboeken horen niet onaangeroerd in de kast te blijven liggen. Oefenblaadjes zijn niet duurzaam en zorgen voor extra printkosten. 
  • Nieuwe media horen geen #StreepDoorJeRekening te zijn. Vandaag kiezen scholen zelf of ze gaan voor laptops, tablets of andere media als voornaamste leermethode. Maar kiest een school voor nieuwe media? Dan leidt dat niet automatisch tot minder papier en boeken. Daardoor kost het niet minder door met laptops te werken, maar net meer omdat ook de boeken nog gekocht moeten worden. Werk hier een bewuste visie rond uit.
  • Vervoer van en naar school hoort geen #StreepDoorJeRekening te zijn. Op school(activiteiten) geraken: het klinkt eenvoudig, maar dat is het voor duizenden leerlingen vandaag niet. Ook vervoer zorgt vaak voor onverwachte of onverhoopte kosten én drempels.
  • Incassobureaus zijn een #StreepDoorJeRekening! Scholen zetten op dit moment soms incassobureaus in wanneer facturen onbetaald blijven. Die bureaus zetten met extra kosten mensen onder druk om toch hun rekening te betalen. Investeer in verbindende vertrouwenspersonen en verbied het gebruik van incassobureaus.
  • De opleiding van je dromen hoort geen #StreepDoorJeRekening te zijn. Schooltoelagen blijven daarom zeer belangrijk. Verhoog ze en pas ze aan aan de werkelijke opleidingskost!

Lees onze uitgebreide aanbevelingen voor scholen, directeurs, onderwijsverstrekkers, leerlingen, onderwijskoepels, de minister van onderwijs en het departement voor onderwijs via het document hieronder.

Reacties