Hebben leerlingen het recht de eigen klas in te richten?

Nee, dat recht hebben leerlingen niet.

Er zijn geen wetten of decreten over de aankleding van het klaslokaal. De school mag hier zelf over beslissen, maar meestal komt het erop neer dat de leerkracht beslist.

Wil je met je klas graag iets veranderen in het lokaal? Probeer jullie leerkracht en directie dan te overtuigen door rustig uit te leggen waarom jullie iets willen veranderen.