Hebben leerlingen het recht de eigen klas in te richten?

Nee, dat recht hebben leerlingen niet.

Er zijn geen wetten of decreten over de aankleding van het klaslokaal. De school mag hier zelf over beslissen, maar meestal komt het erop neer dat de leerkracht beslist. De meeste leerkrachten geven wat vrijheid aan de leerlingen voor de inkleding van een lokaal. In een plaats waar je je thuis voelt, is het aangenamer vertoeven. Toch stellen de meeste leerkrachten ook grenzen. Als er problemen zijn, komt het erop aan rustig uit te leggen waarom jullie iets willen veranderen.