Hebben mijn ouders plichten tegenover de school?

Nee, dat hebben ze niet. De school kan je ouders niets verplichten (tenzij het betalen van de schoolrekeningen), maar ouders moeten zich bij de inschrijving van hun kind wel akkoord verklaren met het schoolreglement.

Dit schoolreglement bevat onder andere een engagementsverklaring, waarin afspraken gemaakt worden over het oudercontact, de mogelijkheden voor speciale begeleiding van de leerling en het aanmoedigen van het gebruik van de Nederlandse taal.

Door deze verklaring te ondertekenen beloven ouders dat ze zich zullen inzetten om zich aan de afspraken met de school te houden. Als ze dat niet doen, mag de school hen daar op aanspreken, maar ze mag nooit het kind schorsen of uitsluiten op basis van het gedrag van de ouders.