Het medisch onderzoek: 5 veranderingen volgens scholieren

14 sep 2016

Leerlingenbegeleiding en het CLB worden hervormd. En het medisch onderzoek (a.k.a. medisch consult) wordt ook herbekeken. VSK is hier blij mee, want scholieren roepen al lang om veranderingen. 5 prioriteiten waar beleidsmakers best werk van maken:

1) Kan dat niet wat gezelliger? 

De tijd van de 'onderbroeken' en 'kille lokalen' is helaas nog niet voorbij. De sfeer van een medisch onderzoek is vaak onpersoonlijk, afstandelijk en allesbehalve leerlingvriendelijk. Je als leerling letterlijk en figuurlijk bloot geven, doe je enkel als je je op je gemak voelt. En een belangrijk aspect hiervan is de locatie en de sfeer van het onderzoek. 

2) Meer communicatie en duidelijkheid

Waarom is zo'n onderzoek nodig? Wat zijn de resultaten en wat gebeurt hiermee? Leerlingen vermoeden wel dat zo'n onderzoek nuttig is, maar weten niet waarom. En daarom moet de commuciatie zeker beter. Waarom kunnen arts en leerling bijvoorbeeld niet samen afspraken maken over wat er in de brief naar de ouders komt te staan? 

3) Aandacht voor mentale gezondheid

Burn-outs, depressies, anorexia, slaapstoornissen... Ook jongeren blijven er niet van  gespaard. Ze krijgen er zelf mee te kampen of zien het in hun omgeving. Op school moet hierover gepraat kunnen worden. En waarom dan ook niet tijdens een medisch onderzoek? 

4) Tijd voor een gesprek

Het medisch onderzoek mag niet enkel bestaan uit een resem tests, vooral dat gesprek is belangrijk. De gezondheid van een leerling meet je dan ook niet enkel met medische apperatuur. Maak daarom meer tijd voor een goed gesprek en maak artsen hier vaardig in.

5) De arts is cruciaal

Die rol van de CLB-arts is erg belangrijk. Hij/zij moet een leerling op korte tijd op zijn gemak stellen, voldoende info geven en een vlot gesprek aanknopen. Geen simpele opdracht. Investeer daarom in de opleiding van die artsen. Zij vormen de spil van het medisch onderzoek. 

Lees zeker ook onze 6D's van leerlingenbegeleiding

Reacties