Hoe kan ik les volgen als ik lang ziek ben?

Als je lang ziek bent, heb je nog steeds recht op onderwijs. 

Wanneer je langdurig of chronisch ziek bent, zijn er verschillende mogelijkheden om de lessen toch nog mee te volgen.

Je bent langdurig ziek als je door een ziekte of ongeval minstens 21 kalenderdagen of 3 weken onafgebroken afwezig blijft op school en daarna nog niet in staat bent om meer dan 5 halve dagen de lessen te volgen. Vakantieperioden, ook over de schooljaren heen, tellen mee. Als je binnen 3 maanden hervalt, is er geen wachttijd meer.

Je bent chronisch ziek als je minstens 6 maanden in behandeling bent.

Je komt in aanmerking voor tijdelijk onderwijs aan huis na een wachttijd van 9 halve schooldagen. Deze moeten niet opeenvolgend zijn. Als je bijvoorbeeld 2 keer per week niet naar school kan omwille van een nierdialyse, heb je na bijna 5 weken recht op tijdelijk onderwijs aan huis.  

Je kan dan beroep doen op de school om 4 uur per week les te krijgen. Als je op maximum 10 kilometer van de school woont is dat zelfs een recht (20 kilometer voor leerlingen in het buitengewoon onderwijs). Woon je verder, dan kiest de school wat er gebeurt. 

Om tijdelijk onderwijs aan huis te kunnen volgen, vraag je aan de arts een attest van langdurige of chronische ziekte. Voor een langdurige ziekte mag de huisarts dat attest afleveren. Voor een chronische ziekte schrijft de specialist het voor. Met dit attest gaan je ouders naar de schooldirectie. Die geeft hen een formulier om tijdelijk onderwijs aan huis aan te vragen. Je ouders vullen dat aanvraagformulier in en geven het terug aan de schooldirectie.
Samen met de klastitularis, de arts en je ouders zal de school daarna een afspraak maken waar en wanneer een leerkracht van je school jou kan bezoeken om gedurende 4 uur per week bijles te geven.
Tijdelijk onderwijs aan huis is volledig gratis. De Vlaamse Overheid financiert je school met extra lestijden en de leerkracht krijgt een verplaatsingsvergoeding.

Om praktische redenen geldt de maatregel niet voor leerlingen:

  • in het HBO 4 (hoger beroepsonderwijs);
  • in het deeltijds beroepsonderwijs;
  • in de alternerende beroepsopleiding in het BuSO
  • in de vierde graad BSO.

Een alternatief voor onderwijs aan huis is Bednet, een initiatief om kinderen van thuis uit via een digitale schoolomgeving deel uit te laten maken van de lessen.