Hoe kijken scholieren naar duaal leren?

Duaal leren kan ervoor zorgen dat de combinatie van leren en werken een positieve keuze is voor leerlingen, en de school dichter bij de echte (werk-)wereld brengen. Toch blijven er voor scholieren heel wat aandachtspunten. We bundelden ze in een advies.

Lees hier ons volledige advies over duaal leren.


Vanaf 1 september 2019 gaat Vlaanderen officieel van start met “duaal leren”. Dit is een nieuw systeem binnen het onderwijs waarin leerlingen leren op school en leren op de werkvloer kunnen combineren. De bedoeling is om de banden tussen het onderwijs en het werkveld te versterken en het aantal jongeren dat de school verlaat zonder diploma te verminderen. 

Duaal leren moet een systeem zijn voor alle leerlingen die er interesse in hebben. De aanloopfase, waar leerlingen die wel willen instappen in duaal leren, maar er nog niet helemaal klaar voor zijn begeleiding kunnen krijgen om toch de overstap te maken, is daarom een cruciaal onderdeel van duaal leren, dat voor elke leerling die er nood aan heeft makkelijk toegankelijk moet zijn. Ook voor begeleiding en ondersteuning op maat binnen duaal leren zullen voldoende middelen moeten vrijgemaakt worden.

Alle expertise en ervaring die verzameld zit in het huidige deeltijds onderwijs mag niet zomaar overboord gegooid worden. Voor veel leerlingen is deeltijds onderwijs de enige manier waarop ze nog kunnen meedraaien in ons schoolsysteem. Draag de kwaliteiten die dit mogelijk maken over naar duaal leren, en laat ze zelfs als inspiratie dienen voor de rest van het onderwijs. 

Leerlingen goed informeren over duaal leren zal ook cruciaal zijn. De bestaande vormen van leren en werken blijven voorlopig gewoon bestaan en er zijn nog heel wat onduidelijkheden. Voor leerlingen moet duaal leren gekend zijn, en ze moeten goed weten waar ze voor kiezen wanneer ze instappen. 

Duaal leren moet in de eerste plaats gaan om leren. Op school, en inderdaad: ook op de werkvloer. Het gaat om wat de leerling moet en kan bijleren. Verwacht niet dat leerlingen al bijna perfecte werknemers zijn voor ze mogen starten bij een bedrijf, of dat ze meteen kunnen meedraaien. Zorg ook dat de werkgevers mee zijn in deze filosofie wanneer ze leerlingen al dan niet aannemen en wanneer ze invulling geven aan hun takenpakket. De inhoud van de duale studierichtingen moet aansluiten bij die van hun niet-duale varianten, en leerlingen moeten flexibel kunnen wisselen tussen beide. 

Wanneer met deze vragen van leerlingen rekening gehouden wordt kan duaal leren een mooi verhaal worden voor àlle leerlingen, waarbij niemand uit de boot moet vallen.

Lees hier ons volledige advies over duaal leren.

Reacties