Hoe komt het dat in sommige scholen de zomervakantie vroeger start?

De zomervakantie start in principe op 1 juli, maar secundaire scholen kunnen 30 lesvrije dagen per schooljaar gebruiken om examens, verbetering, deliberaties en evaluatiegesprekken te organiseren.

De school beslist zelf hoe de examenperiode eruitziet en hoe lang ze duurt, zolang ze zich maar houden aan die 30 dagen. Het zou dus kunnen dat de examenperiode in de ene school vroeger stopt dan in de andere school. Veel hangt af van wanneer de examens beginnen en hoeveel examenperiodes een school organiseert.

Je school mag wel ten vroegste vijf lesdagen voor het einde van het schooljaar starten met delibereren. Je school kan dan beslissen dat je tijdens die dagen niet naar school hoeft te komen. Als ouder(s) dat vragen, moet je school in die periode opvang voorzien en zinvolle activiteiten organiseren.