Hoeveel uur stage mag ik maximaal doen?

Er zijn strikte regels als het gaat over stages van leerlingen in het secundair onderwijs:

Een stagedag of stageweek mag afwijken van een gewone lesdag of lesweek.

Tussen 20u en 6u mogen leerling-stagiairs niet werken (vanaf 16 jaar kan dat opgetrokken worden tot 22u-6u of zelfs 23u).

De uurregeling van stagiairs en de gewone werknemers moet zoveel mogelijk gelijk lopen. Stages verlopen volgens de regels van de onderneming of instelling waar je werkt. De schooluren doen er dus niet toe.

Leerling-stagiairs mogen maximum 8 uur per dag en 40 uur per week werken (of les volgen). In sommige sectoren is die bepaling teruggebracht naar 38 uur per week. Het gaat hier wel om uren van 60 minuten en niet van 50 minuten! Voor een heel schooljaar geldt een maximum van 1200 uren, opnieuw met uren van 60 minuten. De tijd die je verliest door op je stageplaats te geraken of pauze te nemen, wordt niet mee geteld. De stagiair volgt hoe dan ook de tijdsbepalingen van het bedrijf waarvoor hij/zij werkt.

Overwerk kan enkel in geval van overmacht, met andere woorden: alleen als het niet anders kan. De stagiair heeft hoe dan ook recht op inhaalrust. Als je stage loopt tijdens een vakantieperiode, wordt van de school verwacht dat ze dat compenseert door je op een ander moment vakantie te geven. Dat geldt niet als je ziek bent geweest en daardoor in de vakantie je stage-uren inhaalt.

Op zon- en feestdagen wordt er niet gewerkt. Tenzij de werkgever recht heeft op een uitzondering. De inspecteur van de Algemene Dienst Toezicht op de Sociale Wetten moet hiervan enkele dagen vooraf schriftelijk op de hoogte gesteld worden en kan dus een uitzondering toestaan. In bepaalde sectoren zoals de scheepvaart, de horeca, bakkerijen, ... zijn er sowieso afwijkingen. Stagiairs mogen maar 1 zondag op de 2 werken, tenzij de inspecteur de toelating geeft dat het anders kan gebeuren. Als je nog geen 18 bent, mag je niet werken op zon- en feestdagen.

Er zijn dus algemene regels maar veel hangt ook af van de sector waarin de stagiair werkt. Lees de afspraken en het arbeidsreglement van de school en de stageplaats dus goed na.