Hoeveel uur stage mag ik maximaal doen?

Er zijn daar veel regels rond.

Een stagedag of stageweek mag afwijken van een gewone lesdag of lesweek.

Leerling-stagiairs mogen maximum 8 uur per dag en 40 uur per week werken (of les volgen). In sommige sectoren is die bepaling teruggebracht naar 38 uur per week. Een uur is hier 60 minuten en dus geen lesuur. De tijd die je verliest door op je stageplaats te geraken of pauze te nemen, wordt niet meegeteld. 

Overwerk en pauzes

Overwerk kan enkel als alleen als het niet anders kan (overmacht). De stagiair heeft hoe dan ook recht op inhaalrust. 

Ben je nog geen 18 jaar, dan heb je na 4,5 uren werk recht op een pauze van een half uur. Ben je ouder dan 18, dan gelden de rusttijden van de andere werknemers.

Nachtarbeid en verlof

Nachtarbeid is voor leerling-stagiairs verboden. Tussen 20u en 6u mogen leerling-stagiairs niet werken (vanaf 16 jaar kan dat opgetrokken worden tot 22u-6u of zelfs 23u). Let wel, hierop bestaan uitzonderingen. Bijvoorbeeld nachtarbeid is niet verboden als je 18 jaar bent en dit ook voorzien is voor de andere personen die er werken.

Stages zijn toegestaan tijdens vakantie- of verlofperiodes. Als je stage loopt tijdens een vakantieperiode, wordt van de school verwacht dat ze dat compenseert door je op een ander moment vakantie te geven. Dat geldt niet als je ziek bent geweest en daardoor in de vakantie je stage-uren inhaalt.

Op zon- en feestdagen wordt er niet gewerkt. Tenzij de werkgever recht heeft op een uitzondering. In bepaalde sectoren zoals de scheepvaart, de horeca, bakkerijen, enz. zijn er sowieso afwijkingen. Stagiairs mogen maar 1 zondag op de 2 werken, tenzij de inspecteur de toelating geeft dat het anders kan gebeuren. Als je nog geen 18 bent, mag je niet werken op zon- en feestdagen.

 

Er zijn dus algemene regels, maar veel hangt ook af van de sector waarin je als leerling-stagiair werkt. Lees de afspraken en het arbeidsreglement van de school en de stageplaats dus goed na.