Hoog tijd voor een open dialoog over de hoofddoek en co.

Scholieren zijn tegen een algemeen verbod

Een hoofddoek, keppeltje of tulband is in de meeste Vlaamse scholen geen bekend zicht. Maar scholieren stellen zich vragen bij een algemeen verbod op die levensbeschouwelijke kentekens. Want op welke manier storen die de les?

Het GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap heeft een algemeen verbod op levensbeschouwelijke tekens opgelegd aan alle leerlingen binnen haar onderwijsnet. Katholieke scholen mogen zelf beslissen of ze een verbod opleggen, waardoor het op sommige scholen wel en op andere niet mag.

Dat zo’n algemeen verbod discriminatie tegengaat, trekken scholieren zwaar in twijfel. Net door iets te verbieden wat deel uitmaakt van hun identiteit, voelen veel leerlingen zich gediscrimineerd.

De Vlaamse Scholierenkoepel eist respect voor de rechten van de jongeren, ook op school. De school moet een plek zijn waar leerlingen de kans krijgen om zichzelf te zijn en op zoek te gaan naar hun identiteit. Daarnaast lost het de spanningen tussen leerlingen met een verschillend geloof ook niet op.

Start de dialoog met verschillende levensbeschouwelijke groepen opnieuw op en betrek leerlingen actief in de discussie. En dat zowel op school, bij de onderwijsnetten en in het maatschappelijke debat.

Lees ons hele standpunt