Inspiratie voor iets serieuzere activiteiten

  • Debat: organiseer zelf een debat op de speelplaats of in een lokaal. Misschien kan je zelfs de directeur overtuigen om met jullie te debatteren over het verbod op de spaghettibandjes of de GSM’s. Je kan ook aan de jeugdraad vragen om zo’n debat mee te organiseren en te begeleiden.
  • Receptie: nodig de directie, de leerkrachten, het onderhoudspersoneel en het secretariaat uit op een nieuwjaarsreceptie, meteen kan je ook de plannen van de leerlingenraad aan iedereen voorstellen.
  • Gastspreker: je kan als leerlingenraad een interessante gastspreker uitnodigen om het op de school over een bepaald thema te hebben (vb. de politie over weekendongevallen, Sensoa over seksualiteit, het Jongeren Advies Centrum, Artsen zonder grenzen, …)