Inspraak in de lessen sex education met deze twee bevragingstools

01 aug 2022

Scholieren Joppe, Valentine, Arjen en Andreas klopten aan bij VSK. Ze zijn bezorgd over de kwaliteit van de lessen seksuele en relationele vorming op hun scholen: “Meer aandacht voor dit thema en dat in een open gesprek alstublieft!”. Samen met VSK ontwikkelde ze twee kant-en-klare bevragingstools waarmee leerkrachten secundair onderwijs aan de slag kunnen. Want .. met inspraak in de klas, kom je tot het beste onderwijs!  

 

Afhankelijk van wat je te weten wil komen, kies je één van de twee tools:  

  • IN-VERWACHTING-TOOL: Je bevraagt als leerkrachten de verwachtingen van jouw leerlingen over de lessenreeks seksuele en relationele vorming. Hoe voelen ze zich bij dit thema? Welke vragen hebben ze? Waar zijn ze nieuwsgierig naar? .. Gebruik de IN-VERWACHTING-TOOL om je lessen af te stemmen op de noden en vragen van je leerlingen.
  • MORNING-AFTER-POLL: Je bevraagt de mening van je leerlingen over (een stukje van) je lessenreeks seksuele en relationele vorming. Wat was interessant? Wat was overbodig? Wat hebben ze gemist? ..  Gebruik de MORNING-AFTER-POLL om je lessen nog beter te maken. 

Tip:

Start je lessenreeks met de IN-VERWACHTING-TOOL en sluit af met de MORNING-AFTER- POLL. Zo kom je te weten of de verwachtingen van je leerlingen ingelost zijn en hoe ze zich na de lessenreeks verhouden tegenover het thema. Een voor- en na-studie in feite. 

De twee tools zijn zowel in digitale als papieren versie beschikbaar.

Aan de slag:


 

Reacties