Inspraakdag over schoolregels

02 mrt 2018

Op 2 maart zakten meer dan 125 leerlingen, directeurs en beleidsmakers af naar het Vlaams Parlement om onder begeleiding van de Vlaamse Scholierenkoepel te discussiëren over schoolreglementen. De leerlingen bekeken ook samen met hun directeur wat er beter kon aan hun eigen schoolreglement en hoe ze dat gingen aanpakken.

Enkele opvallende conclusies van de Inspraakdag:

  • Veel leerlingen kennen hun schoolreglement niet echt en weten niet waar ze het kunnen vinden. Als ze het dan toch lazen bleek de inhoud vaak onduidelijk en voor interpretatie vatbaar.
  • Schoolreglementen gaan vaak vooral over plichten van leerlingen, terwijl ze ook zeker aandacht zouden moeten hebben voor hun rechten.
  • Leerlingen hebben zelf vaak heel wat ideeën om het schoolreglement beter te maken. Ze hopen  op elke school de kans te krijgen om die te realiseren.
  • Schoolregels die door iedereen gedragen worden zijn dé beste basis voor een positief schoolklimaat.
  • Leerlingen stelden vast dat het schoolreglement er van school tot school heel anders uit kan zien.

Het ideale schoolreglement volgens scholieren:

  • mag niet enkel uitgaan van probleemsituaties en verbodsregels
  • moet uitleggen waar de school voor staat en wat voor school ze wil zijn
  • bevat duidelijke taal en gebruikt zorgvuldig gekozen woorden
  • is duidelijk, ondubbelzinnig en dus zeker niet voor interpretatie vatbaar
  • wordt opgesteld samen met leerlingen

Bekijk de reportage van VRT

Bekijk de foto's op Facebook

Wil je als school werk maken van inspraak van leerlingen in het schoolreglement op school, maar je weet niet hoe? Nodig dan VSK uit voor een traject of workshop.

 

Reacties