Inspraaktraject: leerlingen betrekken bij beleid

We begeleiden de inspraak van leerlingen rond verschillende beleidsthema’s: gezondheid, gsm, Smartschool, kwaliteitszorg, evaluatie, speelplaats, huiswerk, keuzevakken, welbevinden, mobiliteit, diversiteit, schoolregels, feedback aan leerkrachten, pedagogische visie … Zo werk je aan een gedragen schoolbeleid én aan burgerschap.

Een traject loopt over meerdere maanden, een medewerker komt 4 keer langs op school.

  • Voor wie? Voor een divers samengestelde groep leerlingen en leerkrachten, in nauwe samenwerking met directie
  • 4 contactmomenten
  • 330 euro (inclusief materiaal en vervoer)

Aanvragen