Inspraaktraject: leerlingen betrekken bij beleid

Wil jouw school samenwerken met leerlingen voor een beter schoolbeleid? We begeleiden de inspraak van leerlingen rond verschillende beleidsthema’s: welbevinden, gezondheid, evalueren, Smartschool, kwaliteitszorg, diversiteit, schoolregels, mobiliteit, speelplaats, huiswerk… Zo werk je aan een gedragen schoolbeleid (en aan de eindtermen voor actief burgerschap).

  • Voor wie? Voor een divers samengestelde groep leerlingen en leerkrachten, in nauwe samenwerking met de directie
  • 5 contactmomenten
  • 430 euro (inclusief materiaal en vervoer)

Vraag een inspraaktraject aan