Inspraaktraject: leerlingen betrekken bij beleid

Wil jouw school samenwerken met leerlingen voor een beter schoolbeleid? We begeleiden de inspraak van leerlingen rond verschillende beleidsthema’s: welbevinden, gezondheid, evalueren, Smartschool, kwaliteitszorg, diversiteit, schoolregels, mobiliteit, speelplaats, huiswerk… Zo werk je aan een gedragen schoolbeleid (en aan de eindtermen voor actief burgerschap).

  • Voor wie? Voor een divers samengestelde groep leerlingen en leerkrachten, in nauwe samenwerking met de directie
  • 4 contactmomenten
  • 330 euro (inclusief materiaal en vervoer)
  • Wil je via Rode Neuzendag een inspraaktraject over welbevinden bij ons? Dan krijg je gratis 3 contactmomenten.

In het schooljaar 2020-2021 starten we elk inspraaktraject met een online intake. In deze intake bekijken we jullie schoolsituatie en de best mogelijke invulling van elk trajectmoment. We bespreken welke momenten fysiek en welke digitaal kunnen doorgaan.

Vraag een inspraaktraject aan

Meer info over het inspraaktraject

Liever iets anders? Bekijk ons volledig aanbod