Inspraaktraject: leerlingen betrekken bij beleid

Wil jouw school samenwerken met leerlingen voor een beter schoolbeleid? We begeleiden de inspraak van leerlingen rond verschillende beleidsthema’s: welbevinden, gezondheid, evalueren, Smartschool, kwaliteitszorg, diversiteit, schoolregels, mobiliteit, speelplaats, huiswerk… Zo werk je aan een gedragen schoolbeleid en aan actief burgerschap.

  • Voor wie? Voor een divers samengestelde groep leerlingen en leerkrachten, in nauwe samenwerking met de directie
  • 4 contactmomenten
  • 330 euro (inclusief materiaal en vervoer)

! Voor schooljaar '19-'20 kunnen wij voorlopig geen trajecten meer bijnemen. Via het aanvraagformulier kom je op de wachtlijst terecht en zullen wij je contacteren om te zien wat de mogelijkheden zijn. 

Vraag een inspraaktraject aan

Meer info over het inspraaktraject