Kan de school mij op het einde van het schooljaar verplichten om mijn boeken af te geven?

Ja, dat kan.

Een school moet van minstens twee leerlingen per lesgroep leerlingen schriften, taken, opdrachten ... bewaren. De school mag ook andere documenten opvragen als ze dat nodig vindt. Jouw school kan je dus verplichten om je werkboeken af te geven. Als ze ook notities wil bijhouden, moet dat wel in het schoolreglement vermeld worden. Over persoonlijke notities zegt de wetgeving immers niets. Je hebt het recht om te vragen wie er jouw cursussen en notities kan inkijken en waar deze bewaard zullen worden.

Als de school de notities van àlle leerlingen wil bijhouden, kan dat ook. Maar dan vermeldt ze dat ook het best in het schoolreglement. Dat is wettelijk namelijk niet verplicht.

Deze documenten zijn belangrijk wanneer de school de inspectie over de vloer krijgt. De school houdt deze documenten bij tot 31 augustus van volgende schooljaar. Nadien mag je dus je spullen terugvragen. Je kan in onderling overleg met de school ook afspreken dat je je spullen thuis bewaart en belooft ze ter beschikking te stellen van de school indien erom gevraagd wordt.