Kan de school mij op het einde van het schooljaar verplichten om mijn boeken af te geven?

Ja, dat kan.

Jouw school kan sommige leerlingen verplichten om hun werkboeken af te geven. Als de school ook notities wil bijhouden, moet dat wel in het schoolreglement vermeld worden.

Je hebt het recht om te vragen wie er jouw cursussen en notities kan inkijken en waar deze bewaard zullen worden.

Deze documenten zijn belangrijk wanneer de school de inspectie over de vloer krijgt. De school houdt deze documenten bij tot 31 augustus van volgende schooljaar. Nadien mag je dus je spullen terugvragen. Je kan in onderling overleg met de school ook afspreken dat je je spullen thuis bewaart en belooft ze ter beschikking te stellen van de school indien erom gevraagd wordt.